basisko

 

 

         
        e-mail: incola@quick.cz

 
Kam se chcete podívat?
*

Incola o sobě

Otrokovská notečka

Dřeváček

Moravský rok

Hudecká muzika

Troník

Seminář

Napsali o nás

CM Píšťalenka

 
Obrázky
*

Jak sa rozléhaly zvonečky

Otrokovská notečka

Lísteček z javora

Ze zkoušky

 

Křest "Zpěvníku nejmladšího školáka"

Knihkupectví Svatavy Nováčkové Zlín

Tisková zpráva                   úterý 21. srpen 2001

 Novinkový sborník písniček "Zpěvník nejmladšího školáka" vychází jako druhý díl publikace určené  nejen dětem, jak se uvádí v titulu, ale také jejich pedagogům a samozřejmě i rodičům. V době počítačových her, videa a stále komerčnějších televizních pořadů není nejsnazší přiblížit dětem českou a hlavně moravskou písničku.

 Ve škole se k dětem dostávají stále stejné písničky, jako se učily generace jejich rodičů ve Zlíně, Praze nebo třeba Plzni a Ostravě a řada dalších, stejně krásných starších i novějších, zůstává pro malé školáky, pokud nejsou například členy folklorních souborů, úplně skryta.

V právě představovaném zpěvníku je na šedesát písniček, textů i metodických zpracování lidových dětských her a samozřejmě by se publikace, která je určena především dětem, neobešla bez vtipných, výstižných a podle našeho názoru i pěkně výtvarně vyvedených ilustrací.

Dnešní škola a vlastně už i ta mateřská, vede děti ke znalosti cizích jazyků, ale písničce zapsané ve valašském, nebo slováckém nářečí děti nerozumí. Řadu dalších písniček děti odezpívají anglicky, a například "Rolničky" znají jenom jako "Jingle beells" a jistě to není jenom kvůli dnes už skoro zapovězenému "Dědu Mrázovi".

Písničky vhodné k muzicírování doma, ve škole ale i při mimoškolní činnosti jsou upraveny do tónin , v nichž si je děti samy mohou zahrát na zobcovou flétnu a jsou opatřeny i akordovými značkami pro další hudební nástroje. Ilustrace pak nejsou jen pouhým doplňkem, ale ukazují dětem, kdo to byl bednář, co pobíjel na pivo sudy, jak mohl vypadat třeba hoblík, o kterém se zpívá v písničce "Na řemesla" a co si obúvali malí Valášci, když s bačou vyháňali ovečky na pastvu.

Sborník je dílem Mgr. Dany Novotné, v době před vydáním zpěvníku ještě Gajdošíkové, která ke spolupráci přizvala jmenovkyni ing. Lucii Novotnou. Ta, byť profesí programátor - analytik, ale se vztahem k folklóru a mimochodem i dobrá cimbalistka, opatřila velkou část písní akordickým doprovodem.

Veškerý přepis notové podoby, včetně textů provedl Mgr. Ďusi Burmeč profesionální hudebník, v poslední době známý ze spolupráce s Jiřím Pavlicou a jeho Hradišťanem.

Autorkou výše zmiňovaných ilustrací je grafička Mgr. Jolana Zouharová.

Korektorkou textů i nářečí byla PhDr. Taťána Mynářová, jejíž jméno je s folklórem spojeno řadu let, zejména v souvislosti s činností dřívějšího otrokovického souboru Pláňava.

Nápomocen při výběru písniček z vlastní sbírky byl pan Rudolf Jordán z Vizovic, jemuž patří poděkování autorky a který už se bohužel vydání zpěvníčku nedožil.

V textech je mimo spisovné češtiny užito i valašské, slovácké a chodské nářečí. V textu o tom co si "obúvali" malí valášci, když vyháňali ovečky na pastvu má být po valašsky opravdu nad "u" čárka místo kroužku).

Jedním tisícem korun na vydání zpěvníku hodlalo přispět město Otrokovice, dotace se však nedala čerpat, protože nebylo možno dostát stanoveným podmínkám.

Vydání vlastním nákladem občanského sdružení Incola et musica v počtu 1.000 kusů dosud znamenalo 33.000,- korun na vstupech a výdajům s distribucí ještě není konec.

U jednoho z dodavatelů tisku jsme výrobu museli stornovat pro absolutně nevyhovující kvalitu.

První díl byl dokončen v roce 1997, druhý spatřil světlo světa po čtyřech letech práce.

Mgr. Dana Novotná

1173 Trávníky, Otrokovice 765 02, tel. 577 934 851

Zpěvníky v ceně 60,- Kč + poštovné (množstevní sleva při odběru většího počtu kusů) si můžete objednat na této adrese:

e-mail: incola@quick.cz

Návrat na hlavní stranu


Nabídka
*

Hudební pořady

Zpěvníky

Noviny