basisko

 

 

         
        e-mail: incola@quick.cz

 
Kam se chcete podívat?
*

Incola o sobě

Otrokovská notečka

Dřeváček

Moravský rok

Hudecká muzika

Troník

Seminář

Napsali o nás

CM Píšťalenka

 
Obrázky
*

Jak sa rozléhaly zvonečky

Otrokovská notečka

Lísteček z javora

Ze zkoušky

 

Kronika města Otrokovic

V čerstvě zpřístupněných textech kroniky sepisované paní profesorkou Kramářovu jsme našli první zmínku o  Incole datovanou koncem roku 2000.
 
V  srpnu se park stal dějištěm několikerého "Zpívání u fontány"; tentokrát bylo organizátorem nově se rodící občanské sdružení Incola et musica, které sezvalo  bývalé členy někdejší otrokovické cimbálové muziky Pláňava, aby si zcela neformálně zavzpomínali (rozuměj: muzikantsky, svými oblíbenými písničkami) na  časy svého raného mládí. Posluchači posedávající na lavičkách i na trávníku si  mohli zanotovat s nimi, anebo se prostě jen zaposlouchat do melodií obecně i  těch méně známých.
Toto občanské sdružení zastupované Danou Gajdošíkovou a Ivo Novotným uspořádalo ještě  několik akci, např. besedu se spisovatelem Zdeňkem Zapletalem a basistou cimbálové muziky Réva - povídkářem Radkem Halou. Někdy ovšem došlo k tomu, že vzhledem k nekoordinovanosti např. s DDM Sluníčko se přímo nahromadily akce velmi podobného zaměření, příkladně mikulášské besídky. Většinou však nešlo o žádnou velkou nepříjemnost vzhledem k tomu, že byly vesměs pořádány v různých částech města; přesto by patrně nějaká společná domluva byla ku prospěchu věci.
 
Incola:   Jsme  rádi, že stojíme za povšimnutí hodna kronikářského zápisu a pravdou je i v závěru vyslovené povzdechnutí. Na svou obranu musíme ale uvést, že my se  domlouvat chceme i naladit naše nápady s ostatními bychom rádi, ale ...
 
IeM  listopad 2003
 Nabídka
*

Hudební pořady

Zpěvníky

Noviny