basisko

 

 

         
        e-mail: incola@quick.cz

 
Kam se chcete podívat?
*

Incola o sobě

Otrokovská notečka

Dřeváček

Moravský rok

Hudecká muzika

Troník

Seminář

Napsali o nás

CM Píšťalenka

 
Obrázky
*

Jak sa rozléhaly zvonečky

Otrokovská notečka

Lísteček z javora

Ze zkoušky

 

Incola o sobě

Otrokovické nonprofitní sdružení založené počátkem roku 2000, se orientuje na nekomerční prezentaci regionální kultury, vycházející z národních tradic. Jedním z hlavních motivů činnosti sdružení je představování hudby a zpěvu jako vhodného naplňování volného času dětí, mládeže ale i dospělých. Incola et musica navíc spolupracuje s organizacemi zdravotně postižených i s organizacemi seniorů.

Startovacím pořadem bylo Setkání u cimbálu, na němž se otrokovickým představili Martin Severa, Zuzana Lapčíková a Michal Mynář s pořadem o folkloru a jeho místě v současné době.

O prázdninách Incola uspořádala sérii muzikantských setkání "Zpívání v parku", kde vystoupila řada muzikantů z bývalé Pláňavy, Pláňat a Vonice a které mimo jiných podpořilo i Město Otrokovice a mediálně se tomuto Srpnové hraní v parku věnovaly Noviny pro Zlínsko. Na podzim se v pořadu "Moravský rok" představil zlínský taneční folklorní soubor Vonica a v prosincových "Pohádkových zpívánkách s Mikulášem" pro nejmladší děti muzikanti Troníku Dana Novotná, Ďusi Burmeč a Ilona Střelcová. Závěrečnou větší akcí bylo setkání se spisovateli Zdeňkem Zapletalem, autorem bestselleru Půlnoční pěšci a Radkem Halou, muzikantem cimbálové Révy, jinak též autorem knihy detektivních povídek.

Další jaro vidělo zlínského rodáka písničkáře Wabiho Daňka s přateli a první ročník "Otrokovské notečky",První notečka  přehlídky malých zpěváčků lidových písní při které s námi spolupracovala a také na ní vystoupila otrokovickým divákům a posluchačům již známá cimbalistka Zuzana Lapčíková. Referát o této akci přinesly mimo jiné i Zlínské noviny.

Pro Incolu významným byl letní křest nově vydaného "Zpěvníku nejmladšího školáka" Dany Novotné a dalších otrokovických spoluautorů, jež proběhl v prostorách knihkupectví kmotry zpěvníčku paní Svatavy Nováčkové ve Zlíně.

Na podzim roku 2001 byl ustaven folklorní soubor z nejmenších otrokovických dětí pojmenovaný "Dřeváček" s pravidelnými zkouškami na Společenském domě na Baťově.

I pro další dobu připravujeme setkání dětských folklorních souborů a průběžně pořady s folklorní tematikou. V konceptu máme i start pravidelných klubových pořadů v nichž účinkujícími budou výhradně místní začínající, ale i zkušení interpreti.

Má-li byt činnost občanského sdružení stručně shrnuta, jde o akce, které pořadatelé přináší širšímu okruhu posluchačů a diváků, nejde jen o pobavení sebe samotných jako u běžných zájmových organizací. Nutno podotknout, že naprostá většina akcí je nekomerčních, tedy bez zaměření na zisk, to i při účasti kvalitních profesionálů a cílena je na všechny věkové skupiny obecenstva. Incola et musica zásadně není, jak se mezi některými ze "zasvěcených" povídá, zprostředkovatelskou agenturou.

Navíc je občanské sdružení Incola et musica partnerem hudebních seskupení Troník a Primas, se kterými spolupracovalo na několika společných Ilona, Milan a Dana projektech výchovných pořadů pro děti ve variantách představení hudebních nástrojů lidové muziky, včetně cimbálu a pořadů melodií z pohádek. Principem těchto pořadů je aktivní vtažení dětských posluchačů do programu, kdy samy pořad spolu s profesionálními muzikanty dotvářejí. Dalším z této řady je koncipovaný hudební pořad proložený besedou dětí s odborníkem. Tématem je prevence a odbourávání návyků ke hře na automatech, k drogách, či jiným závislostem. V roce 2000 byl společný projekt "Zpívánky v pohádkách" nositelem grantu Kulturního fondu města Zlína a "protidrogový" projekt "Děti dětmi" dotoval zlínský okresní úřad.

I.N. * * * Otrokovice léto 2001

Návrat na hlavní stranu

 Nabídka
*

Hudební pořady

Zpěvníky

Noviny