basisko

 

 

         
        e-mail: incola@quick.cz

 
Kam se chcete podívat?

Incola o sobě

Otrokovská notečka

Dřeváček

Moravský rok

Hudecká muzika

Troník

Seminář

Napsali o nás

CM Píšťalenka

 
Obrázky

Jak sa rozléhaly zvonečky

Otrokovská notečka

Lísteček z javora

Ze zkoušky

 

 

Hudební skupina Troník

Sestava hrající ve nástrojovém obsazení první a druhé housle a kytara. Využíváno je i obsazení s flétnami a Orffovými nástroji. Troník hraje folkové a trampské písně, autorskou tvorbu, do reportoáru zařadil lidové ale i filmové melodie. Lidová pásma vycházejí z národopisných tradic, témata pro děti jsou tvořena písničkami ze známých filmových pohádek.

Skupina působí sedmým rokem zejména v oblasti tematických výchovných pořadů pro děti a mládež, také je častým účastníkem akcí s humanitárním významem jako jsou například Dny kultury nevidomých na krajské či celorepublikové úrovni, častými posluchači jsou i senioři.

Hudební programy pro děti, koncipované jako besedy odborníků různých profesí s účastníky, prokládané hudbou s aktivním zapojením posluchačů, jsou opakovaně podpořeny okresními a krajskými granty. Pořady zhlédly i děti slovenských škol.

Jedním z hudebních partnerů Troníku je mimo jiné kytarista Ďusi Burmeč, známý ze svého působení v Jablkoni a v současné době v Talantu, spolupracujícím s Hradišťanem Jiřího Pavlici.

    

     Ilona Střelcová, Milan Hradil a Dana Novotná

 Nabídka

Hudební pořady

Zpěvníky

Noviny