Dnes je

 
Svátek má
 

 

  

  

  

Naší hlavní činností je vytváření internetových stránek a WWW aplikací od návrhů, přes programování až po finální umístění stránek na Internet. V našich prezentacích se snažíme docílit sladění vizuálního a informačního obsahu. Internetové stránky jsou vytvářeny s ohledem na rychlost načítání a přehledné ovládání stránek uživatelem (tzv. uživatelská přívětivost). Posledním krokem při realizaci internetové prezentace je vlastní umístění hotových stránek na Internet a jejich registrace v internetových vyhledávačích. K tomu je zapotřebí provést registraci internetové domény a registraci webhostingu.
 
Působíme v regionech: Brno, Znojmo, Olomouc (po domluvě)

  

 

Při vytváření www stránek je aplikován tento postup:

 • Konzultace s klientem
  Při úvodní konzultaci s klientem jsou stanoveny základní požadavky na prezentaci - cíl prezentace, popř. cílová skupina zákazníků, rozsah a obsahová struktura prezentace, požadavky klienta na grafickou náročnost a popř. individuální požadavky na použité technologie. Informace získané v této fázi budou využity při návrhu struktury i designu prezentace a povedou k efektivnímu plánování dalších kroků procesu realizace.
   

 • Vytvoření návrhů
  Následně je vytvořen individuální grafický návrh designu a rozložení, jehož smyslem je sjednocení našeho návrhu s požadavky klienta. Z tohoto návrhu je již patrná konkrétní struktura prezentace a navigační prvky s ohledem na případné propagační materiály klienta.
    

 • Odsouhlasení klientem
  Hotový grafický návrh je předán klientovi ke schválení. V případě nespokojenosti nebo změny záměru klienta je připraven nový návrh.
   

 • Tvorba prezentace
  Po odsouhlasení klientem je designový návrh dále zpracováván a uzpůsoben pro zobrazení v internetových prohlížečích. Prezentace je poté doplněna o dynamické prvky a individuální služby požadované klientem. Důraz je kladen na datovou nenáročnost (rychlost načítání na stanicích uživatelů Internetu) výsledné prezentace a jednoduchost správy údajů.
    

 • Nasazení do provozu (registrace domény a zajištění webhostingu)
  Na základě Vašeho požadavku Vám provedeme registraci domény a prostoru pro umístění stránek (webhostingu) popř. emailových adres. Provozní nutností je umístění stránek na rychlém, zabezpečeném a spolehlivém serveru. Nabízíme svým zákazníkům webhosting na serverech společnosti P.E.S. consulting, s.r.o., která je zárukou uvedených nároků. Klient si však samozřejmě může zvolit jiný server podle svého výběru. 
    

 • Obsahová aktualizace stránek
  Po zpřístupnění (zveřejnění) prezentace je zpravidla třeba následných aktualizací. Tuto činnost může provádět přímo naše firma na základě objednávky klienta. Nabízíme aktualizaci Vašeho webu v pravidelných týdenních či měsíčních intervalech, s možností okamžité aktualizace v případě akutní potřeby.
    

 • Reklamní kampaň a registrace ve vyhledávačích
  Naše firma poskytuje klientům komplexní služby. Součástí portfolia jsou proto i reklamní produkty, jejichž realizace probíhá podobným způsobem, jako návrh a zhotovení prezentace. Odkaz na nově vytvořené www stránky je zaevidován také na českých vyhledávacích serverech.

 

  

 Copyright © 2004-, Web Design - Ing. Pavel Šafránek