Časopis pro současnou poezii
s výtvarným doprovodem

Pod registračním číslem MK ČR E 7981
vydává a rediguje Jaroslav Kovanda s redakčním kruhem:
Miroslav Brück, Michail Pismennyj, Ivo Harák, Marián Hatala,
Milan Hrabal, Radim Kopáč, Milan Libiger, Vladimír Novotný,
Roman Pekarík, Jakub Grombíř, Jan Suk, Jan Novák, Michal Šanda.

Adresa: Jaroslav Kovanda, s.r.o.
Lesní čtvrť 3728
760 01 Zlín
tel.: 557 212 338
psi.vino@volny.cz

Webmaster:
memfer@volny.cz