Časopis pro současnou poezii

Pod registračním číslem MK ČR 7981
Psí víno, časopis pro současnou poezii,
vydává a rediguje Jaroslav Kovanda s redakčním kruhem:
Miroslav Brück, Petr Čermáček, Vratislav Färber, Ivo Harák,
Marián Hatala, Milan Hrabal, Libor Martinek, Jan Novák,
Milan Libiger, Jan Krčma, Viki Shock a Michal Šanda.

Adresa: Jaroslav Kovanda, s.r.o.
Lesní čtvrť 3728
760 01 Zlín
tel.: 067/721 2338
psi.vino@volny.cz

Sazba a zlom: RENO Zlín.
Tiskne Knihovna F. Bartoše, Zlín.
Logo F. Petrák, grafická úprava Jaromír Komín.

Vážení přátelé,

 předkládáme Vám časopis, který by se měl zabývat především poezií, a který jsme nazvali PSÍ VÍNO. Věříme, že nemusíme sysvětlovat proč psí.
 Připomene-li Vám náš název Divoké víno z pozdních šedesátých let, budeme jenom rádi. Leč naší tužbou je vytvořit periodikum zabývající se poezií nejen mladých autorů, ale i všech ostatních, kteří jsou rovněž vepsí.
Psí víno nechce být časopisem skupinovým, frakčním či jinak programně zatíženým.
 Psí víno chce být spíše salónem? zrcadlem? mapou? současné česky psané poezie..Autoři projektu Psí víno se cíti tedy mnohem více sběrači než redaktory
 "Sběračsko-redakčni" kolektiv zatím sestává ze dvou osob:
 z Martina Josefa Stöhra, ročník 1970, autora sbírky Ted' v noci, a dosud publikujícího v časopisech Souvislosti, Hostu, Proglasu, Modrém květu a v Literárních novinách
 a z Jaroslava Kovandy, ročník 1941, autora sbírek Milý bratranče a Osiny a větší básnické skladby Zlínská osma, ktery dosud publikoval v Divokém vínu, Literárním měsíčníku, Svědectví, ZVUKu, v I.iterárních novinách aj. a je členem Pen-klubu.
 Grafickou úpravu s použitím kreseb Františka Petráka provedli Josef Russel a Jaromír Komín.Psí víno Úvodní stránka
Psí víno