Tyto stránky provozuje Česká pštikologická společnost  
     
  Informace zde uvedené vyjadřují oficiální stanoviska ČPS, avšak leckdy se sem bohužel vloudí i to, s čím ČPS třeba nemusí souhlasit. Ale takový už je život.
Hlavní strana
Zpravodaj ČPS
Odborná pštikologie  
 
Akce ČPS
Stanovy ČPS
IUP
 
FAQ - dotazy čtenářů
Fotogalerie
Převážně nevážně
 
5. celosvětový kongres IUP v Písku

(11.-12.8.2001)

Datum: 11. - 12.8.2001

Místo konání: Písek (Česká republika)

Konečně se tedy setkání nejlepších světových pštikologů koná v zemi zaslíbené! Po dlouhé době se podařilo prosadit, aby se vrcholné pštikologické fórum sešlo u nás, v zemi, která dala pštikologii vzniknout. 

Město Písek nebylo vybráno náhodou: zde i v nejbližším okolí se nachází několik velice zajímavých mostů, kde se daří pštikám. Gotický písecký most je druhým nejstarším dochovaným mostem na sever od Alp. 

Naše Česká pštikologická společnost bohužel nestihla tyto písecké mosty probádat, ale v budoucnu se tak jistě stane. 

Abychom předešli případné degradaci vědeckého shromáždění v pouhou frašku, pozvali jsme do letního kina v Písku pouze nejuznávanější světové pštikology. ČPS jako pořadatel však musela brát na vědomí i nutnou přítomnost celého dosavadního vedení IUP. Takže kromě nejvyšších pohlavárů IUP (prezident Étienne Lounel, viceprezidentka Giulieta Caviniová a jednatelka Jennifer Devenportová) byli přítomni také pštikologové slavných jmen: Christopher Vaughan, Javier Ferreira, Sorescu Mircea, László Farkas, Quido Quisch, Lešek Popylowicz a mnoho dalších, samozřejmě včetně delegátů tuzemských.

Prezident Lounel hned v úvodu přednesl zprávu o dosavadním stavu pštikologie ve světě. Naprosto nepochopitelně úplně opomenul významný přínos ČPS, naopak vychválil pštikology z Francie, což byla dosti průhledná zástěrka vlastní sebechvály. Ihned po skončení jeho projevu jsme prosadili novou volbu vedení IUP. Bylo konečně na čase, aby mezinárodní pštikologickou unii vedl někdo fundovanější. 

Vlastní volební akt řídí vždy dosavadní prezident a od okamžiku, kdy je volební proces zahájen nesmí být přerušen. Pan Lounel zahájil volbu okamžitě. Ukázalo se, že tento krok měl zásadní a bohužel i zdrcující dopad na celé písecké zasedání.

Co se vlastně stalo? Původně se čekalo, že volba nového vedení IUP se uskuteční až na závěr zasedání. Do té doby měli vykrystalizovat vhodní kandidáti. Nečekané uspíšení ale vyvolalo to, že svou kandidaturu do vrcholných funkcí podalo 58 delegátů z celkového počtu 66!!! A každý přihlášený kandidát má přitom podle regulí 30 minut na svoji prezentaci!!! Tak si to spočítejte... Dokud není zvolen nový prezident nesmí být jednání přerušeno.

Pan Lounel vystupoval v pořadí jako 18., což bylo v době, kdy všichni zúčastnění byli již hladoví a otrávení. Asi proto vyvolal jeho návrh, aby se hlasovalo o okamžité volbě, přijat s jásotem. Další projevy se tedy nekonaly. Naše delegáty to pobouřilo,  neboť se chystali vystoupit až na konec. Volba dopadla pro další budoucnost pštikologie velmi neslavně. Stávající vedení zůstalo skoro stejné, jen jednatelkou již není Devenportová, ale Maďar Farkas, který jako první oslavil potleskem Lounelův návrh na rychlou volbu. Myslíme si, že prezident Lounel již před sjezdem dostatečně zpracoval některé delegáty. Devenportové nezapomněl, že nepřijela do Rouenu, Farkas je naopak jeho věrným nohsledem.

Okamžitě po vyhlášení výsledků (při volbě prezidenta získal Lounel 38 z 61 platných hlasů, Caviniová 10, Farkas 6) byla vyhlášena pauza. Občerstvení již nebylo poživatelné, neboť bylo umístěno mimo areál letního kina a kdosi se na něm dost vyřádil. Proto delegáti využili přestávky k návštěvě píseckých restaurací, kde setrvali po celý zbytek dne.

Druhý jednací den byl opět zahájen vystoupením znovuzvoleného prezidenta, který ohlásil jmenování Caviniové viceprezidentkou a Farkase jednatelem. Účastníků také ubylo, protože restaurace měly zavírací hodinu až pozdě v noci a tak delegáti dospávali. Ani dvanáctičlenná delegace ČPS nebyla kompletní, protože jsme byli nuceni odvolat ze zasedání ty neposlušné členy, kteří nevolili naše kandidáty.

Pan Lounel byl natolik spokojen se svým znovuzvolením, že nechal dalšímu jednání volný průběh. Toho jsme jako pořadatelé museli okamžitě využít a tak jsme vystoupili s referátem o tzv. radostínském fenoménu. Po pravdě řečeno, tento referát natolik rozbouřil hladinu pštikologického mínění, že celý zbytek konference proběhl ve znamení dohadů o faktech, která jsme v referátu nastínili. 

V pozdních nočních hodinách prezident Lounel ukončil diskusi a následně vystoupila viceprezidentka Caviniová s návrhem, aby další zasedání v únoru 2002 proběhlo v Benátkách. Termín bude upřesněn, ale již nyní pracují italští pštikologové na výzkumu o možném výskytu pštik v tomto městě.

5. celosvětový kongres IUP tedy skončil. Do vedení jsme se opět neprosadili, ale ve svém referátu jsme znovu ukázali, že naše výzkumy mají pro pštikologii zásadní význam.

ČPS pozvala delegáty kongresu na následující den ještě k další neformální debatě. Pro zájemce se pořádal také výlet na zajímavé mosty v okolí Písku. Ale zájem byl již jen mizivý. Pštikologové spěchali domů, aby se podělili o dojmy a na vlastní oči se přesvědčili, zda také na jejich řekách existuje něco, co by se dalo přirovnat k "radostínskému fenoménu".

- hec -

 

Zpět  Nahoru

 

© 2000