Tyto stránky provozuje Česká pštikologická společnost  
     
  Informace zde uvedené vyjadřují oficiální stanoviska ČPS, avšak leckdy se sem bohužel vloudí i to, s čím ČPS třeba nemusí souhlasit. Ale takový už je život.
Hlavní strana
Zpravodaj ČPS
Odborná pštikologie  
 
Akce ČPS
Stanovy ČPS
IUP
 
FAQ - dotazy čtenářů
Fotogalerie
Převážně nevážně
 
Významní světoví pštikologové a pštikologické organizace

 (4.9.2001)


Étienne Lounel

Francouzský pštikolog působící v Rouenu. 
Již od ledna 2000 je prezidentem IUP. Znám svými konzervativními a autoritářskými postoji. Představitel výrazně zpátečnické skupiny mezi světovými pštikology. Vedoucí postavení v IUP využívá k propagaci vlastních názorů. 
Publikuje minimálně. Největší pozdvižení vyvolaly jeho údajně pravé fotografie pštik. Již dlouho připravovaná kniha "Pschticology is my love" nebyla dosud dokončena.

Giulieta Caviniová

Italská pštikoložka žijící v Cosenze. 
V listopadu 1999 dala popud k založení IUP. Na jejím prvním zasedání ve Vilnjusu byla oceněna oceněna za celoživotní dílo v oblasti pštikologie. Je viceprezidentkou IUP a věrnou stoupenkyní prezidenta Lounela. Podobně jako on je známá konzervativním přístupem k pštikologii. 
Autorka studie mapující výskyt pštik v oblasti Kalábrie. Ve svém rodném městě vede místní pštikologické sdružení a je zde považována takřka za světici.

László Farkas

Maďarský pštikolog působící v Budapešti.
Ve své zemi nesporná pštikologická autorita. Organizoval 2. zasedání IUP v Gödölö. Jednatel IUP a věrný nohsled prezidenta Lounela. Je však znám svým prospěchářstvím.
Publikační činnost se v podstatě omezuje jen na vydávání interních směrnic pro maďarské pštikology.

Jennifer Devenportová

Americká  pštikoložka z Cincinnati ve státě Ohio.
Nadějná mladá vědecká pracovnice, zpočátku věrná obdivovatelka prezidenta Lounela, později, když nebyla znovuzvolena jednatelkou IUP, se plně věnuje badatelské, přednáškové a osvětové činnosti, hlavně ve společnostech pracujících na stavbách mostů. 

Quido Quisch

Kanadský pštikolog, doktor, přednáší biochemii na univerzitě v Montrealu. 
Patří ke skupině pštikologů, kteří se specializují na komerční využití pštik. Známý svými neúspěšnými pokusy o ulovení pštiky (řeky Yukon, Yaqui), za což bývá často kritizován. Navrhl i způsob, jak využít pštiku k výrobě elektrické energie. Rovněž se podílel na snahách o zachycení zvuku, který pštika vydává.

Lešek Popylowicz

Polský pštikolog, docent na krakovské univerzitě.
Proslavil se výzkumem vlivu slané vody na pštiky. Jeho další vědeckou činnost však negativně ovlivňuje jeho kladný vztah k alkoholu.

Christopher Vaughan

Americký pštikolog, zastánce komerčního využití pštik.
Svou snahou o komercializaci pštiky z Golden Gate (San Francisco) je trnem v oku seriózním pštikologům.

Javier Ferreira

Španělský pštikolog působící v Zaragoze. 
Zanícený propagátor pštikologie, bohužel jeho vědecká činnost je dosud mizivá.

Mircea Sorescu

Představitel rumunských pštikologických sdružení, působí v Timisoaře.
V podstatě pouze zprostředkovává poznatky světových pštikologů místním rumunským nadšencům. 

Harold Reschke

Profesor ekologie na univerzitě ve Wisconsinu, původem Němec.
Vědecká kapacita v oboru pštikologie. Zabývá se životním prostředím pštik. Pravidelně přispívá do vědeckých časopisů. Zasedání IUP ani jiných konferencí se neúčastní.

Dr. John Uik

Lékař internista z Oklahoma City. Znám svými sympatiemi k pštikologii.

Univerzita ve Wisconsinu

Vědecký tým vedený prof. Haroldem Reschkem zabývající se výzkumem pštik. 
Pracuje hlavně na metodice výzkumu. Vytipovali lokality s nejpravděpodobnějším výskytem pštik. Usilují o zřízení katedry pštikologie. V poslední době šikanováni vedením univerzity.

Česká pštikologická společnost (ČPS)

Organizace sdružující pštikology z České republiky.
Zabývá se vším, co se tká pštik. Nesporná autorita ve světové pštikologii. Jako první pštiku vědecky popsali a vyvolali tak celosvětové pštiklogické hnutí. Její členové jsou autory mnoha zásadních objevů. 
Provozuje internetové stránky na adrese http://www.volny.cz/pstika

International Union of Pschticology (IUP)

Mezinárodní organizace sdružující pštikologické spolky a společnosti jednotlivých členských zemí. Více ...

Pospolicznosz psztykowa

Organizace polských pštikologů. Čelným představitelem je docent Lešek Popylowicz. Vydává stejnojmenný občasník.

"The American Pschticology"

Americký časopis vycházející ve Wisconsinu. Podrobně mapuje nejnovější pštikologické poznatky. Zaměřen hlavně na odbornou veřejnost.

"PŠTIKA"

Internetová stránka České pštikologické společnosti. Poskytuje naprosto vyčerpávající informace o pštikách. Dosud jediná svého druhu. V provozu od května 2000 na adrese http://www.volny.cz/pstika

 

Kromě těchto významných pštikologů, organizací a médií existuje i celá řada lokálních pštikologických sdružení i jednotlivých osob, které se danou problematikou zabývají.

 

- hec -

 

Zpět  Nahoru

 

© 2000