Tyto stránky provozuje Česká pštikologická společnost  
     
  Informace zde uvedené vyjadřují oficiální stanoviska ČPS, avšak leckdy se sem bohužel vloudí i to, s čím ČPS třeba nemusí souhlasit. Ale takový už je život.
Hlavní strana
Zpravodaj ČPS
Odborná pštikologie  
 
Akce ČPS
Stanovy ČPS
IUP
 
FAQ - dotazy čtenářů
Fotogalerie
Převážně nevážně
 
ČPS se připravuje na srpnové zasedání IUP v Písku 

(26.4.2001)


Ačkoliv do začátku 5. řádného zasedání IUP zbývají ještě více než tři měsíce, připravuje se vedení České pštikologické společnosti na tuto významnou akci již dnes.

Naši pštikologové jsou poctěni tím, že se vrcholná akce koná právě v České republice - v Písku. Konečně jsme tedy dosáhli toho, aby se všichni významní pštikologové setkali v zemi, která dala pštikologii vzniknout a kde je jistě pštikologů nejvíce. Samo město Písek se může pyšnit krásným mostem.

Jak jistě víte, předchozí zasedání IUP skončila v podstatě vždy fraškou. Toho se chceme tentokrát vyvarovat. Vedení ČPS proto připravilo strategický plán, který má v Písku přesvědčit světovou pštikologickou veřejnost, komu právem patří prvenství v tomto oboru.

Naši přední odborníci se proto sešli na pracovním setkání v Chlumci nad Cidlinou, aby se dohodli na dalším postupu. 

Všechny síly musíme upřít na to, aby do čela IUP byl konečně zvolen Čech! Panování Francouze Lounela již musí přestat. Jeho přínos světové pštikologii je takřka nulový.

Konference musí proběhnout ve znamení hodnotných vědeckých příspěvků. Proto musíme shromáždit všechny nové poznatky z našeho oboru.

Nepřipustíme žádné rušivé vlivy, například soukromé akce sloužící k osobní propagaci některých pštikologů, nechutné žranice a pitky a podobně. Proto se v sále místního kina nebude podávat žádné občerstvení. Kdo bude mít hlad, ať se dojde najíst ven a ze svého. Možná se ČPS bude jevit jako hamižný pořadatel, ale aspoň zamezíme tomu, že se delegáti budou spíše občerstvovat, než aby debatovali.

S novými vědeckými příspěvky je však potíž. ČPS se obrátila na pozvané delegáty  s  dotazem, jaké nové poznatky se ve světové pštikologii objevily.

Zde je stručný přehled:

 • Polský pštikolog Lešek Popylowicz se již dále nezabývá vlivem slané vody na pštiky. Odůvodňuje to nedostatkem času a tím, že mu od slané vody rozpraskaly ruce, což ho trápí. Poslali jsme mu tedy bednu Indulony a apel na jeho vědeckou čest, aby obnovil výzkumy. Odpovědí nám byl telegram, kde Popylowicz místo Indulony žádá valuty a přidává i několik slov o choleře, což naši polštiny znalí pštikologové rozšifrovali jako nadávku. Později dorazil ještě druhý telegram s ujištěním, že v bádání se pokračuje, a že do Písku pan Lešek jistě přijede. Co si tedy o všem myslet?
   
 • Étienne Lounel - dosavadní prezident IUP - se nechvalně "proslavil" svými zaručeně pravými fotografiemi pštik. Rozdělil tak pštikologickou veřejnost na dva tábory. Jedni fotografiím věří, druzí je považují za podvrh. My se hlásíme samozřejmě k těm druhým. Přesto si vážíme jeho nadšení pro věc. Zdá se ale, že pan Lounel nepřijede na sjezd do Písku s ničím novým. Nebo snad předloží nové fotografie pštik?
   
 • Kanaďan doktor Quido Quisch z Montrealu je znám svou marnou snahou o odchycení pštiky. V Písku se chystá (jak nám telefonicky potvrdil) vystoupit s přednáškou o využití pštičích schopností v energetice. Jeho návrhy v tomto směru jsme již zaznamenali. ČPS je v tomto směru skeptická, ale právo na svůj názor dr. Quischovi neupírá. Dr. Quisch se rovněž netají snahou odchytit právě píseckou pštiku. Otava je prý k tomu jako stvořená.
   
 • Budapešťský pštikolog László Farkas hodlá vystoupit s obsáhlým referátem o maďarských pštikách. Podle něj je jeho země pštikologickou velmocí. O čemž ale pochybujeme...
   
 • Zasloužilá pštikoložka Giulieta Caviniová sice kdysi zmapovala výskyt pštik v italské Kalábrii, ale od té doby nic významného nevybádala. Jako věrná stoupenkyně prezidenta Lounela však jistě do Písku také zavítá.
   
 • Christopher Vaughan byl pozván do Písku zvláště proto, aby posloužil jako odstrašující případ. Chceme na něm ukázat, jak by neměl pštikolog dopadnout. Dotyčný totiž neustále prosazuje ryze komerční pohled na pštiky. Snaží se nalákat turisty, kteří navštěvují proslulý most Golden Gate v San Francisku, na pštiku, jakoby to byla nějaká turistická atrakce. Akorát riskuje, že bude někdo bafnut.
   
 • Španělský pštikolog Javier Ferreira byl telefonicky dotázán, zda hodlá konečně vystoupit s nějakými výsledky. Pan Ferreira ale odvětil, že doposud nic nevybádal, přestože bádá dnem i nocí. Alespoň si ceníme upřímnosti.
   
 • Rovněž byl pozván zástupce rumunských pštikologických sdružení pan Sorescu Mircea. Z jeho strany sice neočekáváme žádné převratné objevy, ale slušnost je slušnost.
   
 • Jennifer Devenportová z USA se zprvu ukazovala jako velice nadějná mladá pštikoložka.  Avšak její nekritický obdiv k stárnoucímu prezidentu Lounelovi jí znemožňuje soustředit se na vědeckou činnost.
   
Jak je z výše uvedeného přehledu patrné, není lehké najíti ve světě skutečné pštikology-odborníky. Snad přijede delegace z univerzity ve Wisconsinu, kde se pštikologií již delší čas zabývají. Ale ani tady nemají na růžích ustláno. Zvláštní katedra pštikologie nebyla dosud zřízena, ba dokonce jsou pracovníkům univerzity pštikologická bádání všemožně zakazována.

- hec -

 

Zpět  Nahoru

 

© 2000