Tyto stránky provozuje Česká pštikologická společnost  
     
  Informace zde uvedené vyjadřují oficiální stanoviska ČPS, avšak leckdy se sem bohužel vloudí i to, s čím ČPS třeba nemusí souhlasit. Ale takový už je život.
Hlavní strana
Zpravodaj ČPS
Odborná pštikologie  
 
Akce ČPS
Stanovy ČPS
IUP
 
FAQ - dotazy čtenářů
Fotogalerie
Převážně nevážně
 
Může pštika někoho uhranout pohledem?

 (27.4.2001)


Ohledně magických, či chcete-li kouzelnických schopností pštik se mezi pštikology debatuje již od prvopočátků. Popudem k tomu bylo oznámení jedné ze zakladatelek ČPS, že ji v létě 1999 v Trenčíně pštika uhranula. Její opuchlé oko toho mělo být důkazem. Ale odbornou veřejnost tím nijak nepřesvědčila, spíše se jednalo o obyčejné ječné zrno. 

Přesto dotyčná se svojí aférou opět vystoupila letos na jaře v souvislosti s článkem, ve kterém se hovoří o pštikách a jarním tání. Proto považujeme za potřebné jednou pro vždy uzavřít dohady, zda pštika umí čarovat či nikoliv.

Pokusili jsme se shromáždit poznatky z celého světa a došli jsme k následujícím závěrům.

Několik lidí, kteří přežili setkání se pštikou, uvedlo, že když se probrali z úleku, pociťovali jakousi malátnost, až pomatení smyslů. Šlo však o uhranutí? Šlo opravdu o výsledek čarodějného působení pštiky? 
Zkoumáním příznaků bylo zjištěno, že pštika při bafnutí nijak magicky na člověka nepůsobí. Ona straší řevem a odporným zjevem. Není v tom tedy žádná magie. Následné  zdravotní problémy lze přičítat velikému úleku a šoku. V případě "opuchlé oko" však nešlo o následek pštičího bafnutí nebo pouhého pohledu na pštiku - k žádnému vystrašení ani úleku totiž nedošlo.

Přesto víme, že jisté kouzlo pštika umí. V již zmíněném článku o jarním tání se uvádí, že pštiky dokáží MÍRNĚ rozbouřit vodu. Ale pouze tehdy, je-li voda sama o sobě již divoká. Nikoliv tedy klidně tekoucí řeku! Navíc se jim toto kouzlo daří jen občas. Konečně se i podařilo zjistit, jakým způsobem pštika své kouzlo provádí. Dle oznámení týmu kanadských vědců (členem byl i známý dr. Quido Quisch) pštika stojí pod mostem a fouká proti toku řeky. Prý také vydává tenký pištivý zvuk. Dr. Quisch tento zvuk zachytil na magnetofonový pásek a pokusil se jej následně prodat do Disneylandu za horentní sumu 10 000 dolarů. Naštěstí soudné vedení zábavního parku nenaletělo, čemuž napomohl i email zaslaný z ČPS, ve kterém jsme Američanům vysvětlili, že pštiku nelze ani vyfotit, ani nafilmovat, ani nahrát na magnetofonový pásek. A už vůbec ne chytit, pane Quischi!!!

Někdo třeba namítne, že kouzlem může být třeba i schopnost pštik lehce se vznášet nad vodou a prostupovat některými materiály. Připusťme, že jest to tajemná schopnost, ale toto ovládá každé druhé strašidlo.

Závěrem tedy tvrdíme, že pštiky nikoho neuhranou, jejich nebezpečnost spočívá jinde. Snad je tímto již jasno. a tzv. uhranutým již nebude popřáno sluchu.

- hec -

 

Zpět  Nahoru

 

© 2000