Kontakt

PO BOX 19
410 02 Lovosice

Telefon

+420 604 80 40 80
+420 776 72 43 43

e-mail

r.hozman@seznam.cz

Soudní znalec v oboru ekonomika

jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 12.8.1994 č.j.3580/94 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace cenné papíry

Znalecké posudky a ocenění jsou vyhotovené dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění pozdějších předpisů. Jsou základním podkladem zejména pro:

Znalecké posudky a ocenění zpracováváme pro orgány státní správy a samosprávy, právnické i fyzické osoby z celé České republiky.