Napsali v:

 

 

                DNES
 

         –  středa 16.srpna 2006  –


                         sešit D:

 

-   Československý Doping    -   

                       
                        
strana D8:

 


 

Pomáhala též zvířata

 

Komplexní servisní centrum, organizující i dávkování anabolik, pracovalo v roce 1982 k plné spokojenosti. Svědčí o tom objevená zpráva o jeho činnosti, zpracovaná Zdeňkem Poslušným, z níž si všimněme:

Sekce pro podpůrné prostředky: atletika – 42 zajištěných sportovců. Spolupráce s trenéry je na velmi dobé úrovni – Dajbych, Brych, Fojt, Kváč. (Kváč byl trenérem Kratochvílové).

Výbornou spolupráci s trenéry a lékaři si dokument pochvaluje u vzpírání – 18 sportovců, trenér Brzoska, lékař MUDr. Michl, u lyžování – 12 sportovců, lékaři MUDr. Krejčí, MUDr. Šikola, MUDr. Kavan.

Záporně se k dopingu postavili MUDr. Holas, MUDr. Jiřík, MUDr. Hrdina, dokument je kárá: zásadní nepochopení, neochota spolupracovat.

Pokročilo se v poznávání podpůrných prostředků na základě informací ze zahraničí, jež „byly experimentálně ověřeny a) na zvířatech – Výzkumný ústav farmakologický, b) v klinické praxi, c) na skupinách sportovců nižší výkonnostní úrovně.“

Takže i zvířata a sportovci s nižší výkonností měli tu „čest“ podílet se na výzkumu.                                                          

                                                                                                                                         (pa)