Testing - 2002

 

Dates:

15.03. - 17.03.      Valencia, Spain

23.03. - 24.03.      Lausitz, Germany

04.04. - 05.04.      Hockenheimring, Germany

12.04. - 14.04.       Oschersleben, Germany

 

 

 

 

Back                                      Home