Z důvodu výpovědi ze strany

majitele OC Luka

společnosti SIKO

provoz ukončen.