Děkuji všem sponzorům za finanční a materiální pomoc

Ivan Lachman - Ilas