Klasifikace hráčů

Obecně:
Evropské mistrovské body k 30.6. 2000
EMP za ročník 1999/2000 - návrh, po opravě, lokální část
Jan Volhejn: Zpráva o klasifikaci za rok 1999
Vladimír Machát: Připomínky ke klasifikaci

Elo:
Sajal: Úvahy k Elu (8/2000)
Uzávěrka klasifikačního ročníku 1999
Parametry Ela - ročníku 2002
Elo limity pro aktuální ročník 2000 - pro 650 členů
Elo limity pro aktuální ročník 1999 - pro 918 členů
Průběžné Elo k 7/2002 - po SM a VČ skupinovkách
Průběžné Elo k 7/2002 - po VC Metuje a 3.lize
Průběžné Elo k 6/2002 - po VC Strakonic
Průběžné Elo k 6/2002
Průběžné Elo k 5/2002
Průběžné Elo k 4/2002 - po Uh.Hradišti, VC Liberce
a kvalifikaci pro mixový přebor družstev
Průběžné Elo k 4/2002 - po zastarání o měsíc
Průběžné Elo k 12/2001 - po 2. celostátní lize, uzávěrka ročníku 2001
Elo k okamžiku uzávěrky 12/2000 - po zápisu kvalifikace přeboru Prahy
Elo k termínu uzávěrky ročníku 1999 - konečná verze schválená Ústředím
Soutěže aktualizace Ela - Od 1.1.2002
Soutěže aktualizace Ela pro ročník 2000 - k 18.2. 2001
Soutěže aktualizace Ela pro ročník 1999 - k 16.3. 2000
Předávání výsledkových listin do Ela
Popis veličin celkového Ela
Zásady zařazování do Ela

Starší informace:
Evropské mistrovské body - za ročník 1998/99
Celkové ročníkové Elo - 1997/98 s limitem váhy 100
Ročníkové schválené párové Elo - 1997/98
Ročníkové schválené týmové Elo - 1997/98
Ročníkové týmové Elo - 1997/98 podle kategorií
Ročníkové párové Elo - 1997/98 podle kategorií
Mistrovské třídy - k 1.7. 1998
Ela, mistrovské stupně a Evropské mistrovské body zazipovaně - k 30. 6. 1998
Evropské mistrovské body - celkově do 30 6. 1998
Evropské mistrovské body - za ročník 1998/99
Elo seriál
Elo seriál - příloha č.1

Software

Importy počítačových rozdání
GIB - základní vlastnosti
GIB - princip funkce
GIB - popis programu
Zkušenosti s GIBEM a s Q-plus Bridgem
Software - GIB upgrades
Microbridge 9 - demoverze
Microbridge 9 - verze s licencí
Balík programů pro použití rozdání v Jannerstenově formátu - 17 kB

Internetové stránky


GIB
Bridge Baron
Q-plus Bridge
Microbridge