Revizní komise

    Členy revizní komise jsou Miroslav Hartmann (Hradec Králové), Pavel Sajal (VŠE Praha), Milan Šklíba (Pardubice). Kontakt zjistíte zatím z adresáře klubů. Rozsah činnosti je určen stanovami ČBS, zejména tímto výtahem.

Zprávy revizní komise:

č.1 z 28.2. 2000
č.2 z 1.6. 2001
č.3 - Revizní zpráva pro konferenci delegátů