Tichý bard

Edda a Sága o Ynglinzích

Heimdall svou polnicí
na poplach troubí,
Ódin promlouvá
s Mímiho hlavou.
Chvěje se jasan,
sténá Yggdrasil,
prastarý strom,
vlk je na svobodě.

Edda (též prozaická nebo mladší Edda), kterou po roce 1220 napsal Islanďan Snorri Sturluson, představuje základní četbu pro každého obdivovatele severské mytologie.

Originál se dělí na 4 části:

  1. Prolog
  2. Gylfiho oblouzení
  3. Jazyk básnický
  4. Výčet meter

Nejzajímavější část je Gylfiho oblouzení, která formou otázek a odpovědí představuje slavné severské bohy i obry a jejich udatné, ale někdy spíše dětinské činy. Snorri byl křesťan, takže bohové jsou v knize degradováni na obyčejné ale velmi mocné smrtelníky.

Část třetího oddílu (a celý čtvrtý) byla vynechána. Snorri ji zamýšlel jako učebnici skaldského básnictví. Věnuje se opisům: jednodušším heiti a náročnějším kenningům (dříve označovným rún – runa). Skald nepojmenoval osobu nebo věc přímo, ale nějakým obrazným popisem (metaforou) a obecenstvo si muselo pravý význam domyslet. Tak byl Odin zván „otcem veškerenstva“, „vůdcem bohů“, „přítelem Mímiho“ nebo „protivníkem vlka“, zlato se zase opisuje jako „Ægiho oheň“ nebo třeba „úhrada Ásů za vydru“. Vzhledem k tomu, že se kenningy mohly dále opisovat, museli být posluchači nejen pozorní, ale museli též disponovat značnými znalostmi.

Druhou část knihy tvoří Sága o Ynglinzích, úvod do rozsáhlého souboru královských ság Heimskringla. Sága o Ynglinzích vyjmenovává bájné norské krále, kteří svůj původ odvozovali od švédských Ynglingů a ti zase od samotného boha Yngviho. Zmiňuje také zběžně jejich nejvýznamnější činy, kterým se podrobněji věnují další ságy, z nichž některé byly přeložené do češtiny. Jejich přehled včetně další islandské literatury naleznete na stránkách Klubu islandských fanatiků.

Vzhledem ke stáří díla by se dal čekat těžkopádný, pro nás špatně čitelný jazyk, ale sama překladatelka přiznává, že Snorri psal hovorovým jazykem, takže výsledek se čte velmi dobře.

Související

Publikoval Salim, 25. 4. 2004 v 21:01

Petr „Salim“ Kinšt © 2003+

Focalize | © copyright free 2006