Ing. Samuel Burian

autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
soudní znalec pro obory ochrana přírody a ekonomika - oceňování ekologické újmy.

vedoucí pražské kanceláře firmy Löw & spol.

- první odborné zkušenosti získal při řízení údržby parků a příměstských lesů v Poděbradech, pokračoval jako pracovník Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Po roce 1989 se seznámil i se státní správou jako vedoucí referátu životního prostředí nejprve na Okresním úřadě Praha západ, později v obdobné funkci na Pražském magistrátě.

Curriculum vitae

Praxe:

Publikační činnost:

Zpět na hlavní stránku