Vstoupit

Vážení obchodní přátelé,

již několik let jsme svědky zvyšování cen veškerých zdrojů energie. Tento jev se velkou měrou dotýká též nákladů na vytápění našich domácností, kanceláří, provozoven. Ať již jde o spotřebu plynu, elektrické energie, či fosilních paliv. Proto přicházíme s nabídkou komplexního posouzení a návrhu řešení pro minimalizování těchto nákladů i do budoucnosti.

Naše nabídka zahrnuje:
· Návrh celkové koncepce vytápění
·
Posouzení použitých konstrukcí obvodového zdiva a stavebních otvorů jak již realizovaných, tak pro novostavby, včetně návaznosti na normy ČSN
· Návrh a propočet nákladů na různé zdroje tepelné energie (tepelná čerpadla) včetně vyčíslení jejich návratnosti
( viz kontakt )
· Výpočet tepelných ztrát objektu, včetně posouzení cenových návratností navržených opatření
· Vypracování projektu jak pro stavební povolení, tak prováděcího pro realizaci vytápěcího systému

Mimo vlastní realizaci dodávek systému podlahového vytápění Oreg-Wecoflex včetně všech komponentů nabízíme zdarma a zcela v režii naší firmy:
· Odbornou pomoc při realizaci projektu včetně komunikace s Vaším projektantem topného systému
· Konzultace a přepracování již stávajících projektů
· Vypracování výpisu potřebného materiálu
· Vypracování cenové nabídky
· Odborné zaškolení montážních firem
· Supervizi při vlastní montáži

Montážním a obchodním firmám poskytujeme velmi přátelské obchodní a rabatové podmínky.

Vstoupit