Scatman's face
© Scatman's World 2000
Logo

 

Úvodem...

Diskusní forum...

Historie...

Poznámky...

Pravidla hry

Kontaktování...Používané triky

Užitečné rady

Informace od Vás

Zprávy v tisku

Zajímavé odkazy

Napište nám...

Zpět na úvodní stránku

Poslední aktualizace
této stránky
byla provedena

dne: 14.6.2001

Zprávy v tisku...

      ...aneb co se zajímavého napsalo o provozování pyramidových her v denním tisku, a nebo bylo možno shlédnout v televizi.


     V pondělí 11.6.2001 zveřejnila Česká televize v pořadu Fakta reportáž o Skyline International. V podstatě platí to samé, co je popsáno níže o reportáži TV Nova. V reportáži mne však pobavila jedna skutečnost. Ačkoliv se jeden z "manažerů" Skyline International dušoval před kamerou, že Skyline neprovozuje nic, co by odporovalo našim zákonům, a že jsou společnost Skyline a její členové úspěšní, tento "úspěšný" zástupce Skyline odmítl sdělit redaktorovi ČT své jméno. Takto se ale přeci úspěšní lidé nechovají. Své jméno odmítají sdělit jen lidé, kteří se něčeho bojí... Čehopak se asi může bát "manažer" Skyline? Odpověď nechávám na laskavém čtenáři.


     Ve středu 25.10.2000 bylo možné v Občanském judu na TV Nova shlédnout reportáž o Skyline International. Natočení reportáže nejspíše iniciovala paní, která se cítí být jednáním společnosti Skyline International podvedena. Podala tedy na společnost Skyline International trestní oznámení na  Policii ČR v Neratovicích. Ta ovšem šetření případu odložila s tím, že podobný případ již byl vyšetřován, a nebyla prokázáno, že jde o  trestný čin. (pozn. autora: Náš trestní řád nezná precedentní právo, a tudíž si myslím, že by se orgány činné v  trestním řízení měly případem zabývat, neboť mohly vyvstat nové skutečnosti vedoucí k jiným závěrům.) Milá paní má tedy smůlu a přišla tak o své peníze.

     V reportáži byly vidět i záběry ze "školení", natočené skrytou kamerou, ale i výtisky publikací, které členové Skyline International za svých 1900$ dostávají. K publikacím se vyjadřoval i psycholog a ten konstatoval, že jsou naprosto bezcenné. Reportérka TV Nova všechny důrazně varovala před vstupem do Skyline International a já se k ní touto cestou připojuji také. Manažeři Skyline International v pořadu prohlašovali, že se jedná o ideální podnikání a v tomto s nimi musím souhlasit - dle našich právních norem je totiž nelze řádně trestně stíhat (alespoň podle Policie ČR v  Neratovicích), i přestože provozují pyramidovou hru (podle právního posudku prý ne) zastírající se prodejem nějakého produktu (podle Policie ČR v Karviné a podle jiných právníků) a to by mělo být trestné. Trochu mne mrzí, že v reportáži nepadlo ani slovo o tom, jestli je společnost Skyline International u nás registrována a jestli řádně odvádí daně a jestli tak činí i její členové...

     Tolik tedy k reportáži. Celou tuto reportáž bylo možno donedávna shlédnout v  obrazovém archivu TV Nova na jejích internetových stránkách www.tv-nova.cz. Dnes už se zde tato obrazová reportáž nenachází.


     V MF Dnes ze dne 19.8.2000 se na straně 6 objevil článek Petry Ševčíkové " Učit se asertivitě se značně prodraží ", ve kterém autorka popisuje zkušenosti lidí, jež se zapojili do podniku sdružení Axis Club se sídlem v Ostravě. Na policii byla podána trestní oznámení, ale protože má sdružení velmi profesionálně udělány smlouvy s jejich "členy", musela policie všechny případy odložit, neboť se nejedná o žádné trestné činy.

     Sdružení zaregistrované loni v únoru, pracuje na základě metody SCANDO, zaměřené především na učení asertivnímu chování, umění komunikace, sociálnímu vnímání a na rozvíjení pozitivního myšlení. Avšak za možnost se učit, vybírá od "členů" členský příspěvek 45.000,-  Kč. Samozřejmě, že se příspěvek nevrací, a to i kdyby se podařilo členovi ze sdružení vystoupit.

     Podpisem smlouvy členové stvrzují, že o  členství projevují zájem dobrovolně, že souhlasí se členským příspěvkem, že smlouvu neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že neshledávají žádné důvody k odstoupení od smlouvy. (Pozn.: Takovouto smlouvu doporučuji VÚBEC NEPODEPISOVAT, zříkáte se v ní jakýchkoli možností vést ůspěšný soudní spor a normálně uvažující člověk by něco takového nikdy nepodepsal - s takhle perfektně sestavenou smlouvou jsem se u společnosti Skyline International zatím nesetkal, ale co není, může v dohledné době být.)

     Podle článku však sdružení Axis Club jakýkoli nátlak na lidi odmítá s tím, že nevyvíjí ani protiprávní ani protispolečenskou činnost. Lidi, kteří na sdružení podali trestní oznámení, policie směruje na občanský soud. Tam však budou muset prokazovat, že smlouvu podepsali v tísni a  nebo pod pohrůžkou násilí, což se jim bude prokazovat velmi těžko s přihlédnutím k tomu, co ve smlouvě podepsali. Každopádně přišli o 45.000,- Kč nalítnutím na sliby snadných výdělků.

     Zatím se tento problém týká střední a  jižní Moravy, ale už jsou známy i případy z Olomouce a Uherského Hradiště a dá se očekávat, že se postupně "rozroste" do celé ČR.

     Tolik tedy stručný výtah z článku.

     Další informace budou případně přidávány později...

Zpět na začátek této stránky


Optimalizováno pro IE4.0 a lepší při rozlišení 1024x768