Scatman's face
© Scatman's World 2000
Logo

 

Úvodem...

Diskusní forum...

Historie...

Poznámky...

Pravidla hry

Kontaktování...Používané triky

Užitečné rady

Informace od Vás

Zprávy v tisku

Zajímavé odkazy

Napište nám...

Zpět na úvodní stránku

Poslední aktualizace
této stránky
byla provedena

dne: 1.10.2000

Pravidla hry...

      ...aneb něco málo o tom, jaká jsou pravidla "zisku" u společnosti Skyline International.


     Pravidla vyplácení provizí u společnosti Skyline International téměř stoprocentně odpovídají pravidlům "pyramidových her". Jako nově příchozí (N) jste byl(a) nejspíše kontaktován(a) buďto asistentem čekatele (AČ) a nebo čekatelem (Č) . V první fázi jde jen o to, aby jste se zůčastnil(a) firemní prezentace, podepsal(a) smlouvu a  do tří dnů zaplatil(a) 1900$. Z těchto peněz dostane AČ 450$ a Č 150$. V případě, že Vás kontaktoval přímo Č, jde 450$ přímo jemu a 150$ jeho nadřízenému - skupinovému manažerovi (SM). O osudu zbylých 1300$ lze jen spekulovat, neboť ani na školení není přímo vysvětleno, kam a komu putují, jen na druhé straně "žádosti o přijetí nového člena" je rozepsána organizační struktura provizí do pěti úrovní, kde je (jak předpokládám) AČ na první, Č na druhé, SM na třetí a také předpokládám že na čtvrté je manažer oblasti (MO) a na páté ještě kdosi další, říkejme mu jen manažer (M). I tito lidé dostávají z oněch 1900$ nějakou provizi, ale přesné částky si již nepamatuji.

     Tím, že jste zaplatil(a) 1900$, se stáváte AČ a vstupujete do druhé fáze. Jako AČ si musíte splnit "dva kvalifikační body", t.j. sehnat další dva lidi, kteří také zaplatí 1900$, aby jste se stal(a) Č. Za každého nového člena dostanete provizi 450$ (za "kvalifikaci" na Č tedy celkem 900$). Zároveň s tím, jak se stáváte Č, Vaše "dva kvalifikační body" se stávají AČ, ale u Vašeho Č (tedy Vámi sehnaní dva lidé se stávají "podřízenými" (AČ) Vašeho "nadřízeného" (Č)

     Do třetí fáze vstupujete jako čekatel (Č) a buď pasivně čekáte, zda si Vámi sehnaní lidé (teď už AČ u Vašeho Č) splní každý "dva kvalifikační body" a tito 4 lidé začali tvořit pyramidu "pod Vámi", ze které byste měl(a) provizi 150$ za každého nově získaného člena a nebo budete dál sám(a) aktivně shánět další a z kařdého pak mít provizi 450$ a Vašemu nadřízenému (buď ješte Č a nebo už SM - to podle toho, kolik má lidí "pod sebou") tak bezpracně přihrát od každého po 150$.

Tady se zastavme u jedné věci. To, jak dlouho budete čekatelem (Č), v podstatě nijak neovlivníte. Podmínky na postoupení na pozici SM nebyly po celou dobu školení zveřejněny. Jen jsem si všiml, že se mezi námi pohybovali "manažeři ve zkušební době". Z tohoto lze usuzovat, že podmínky na postup na SM si stanoví vysocí manažeři Skyline International až potom, co zjistí, jestli Vaše pyramida dobře funguje (a tedy jim přináší provizi). Je zde paradoxní, že pokud si budete aktivně shánět další lidi v době, kdy Vaše "dva kvalifikační body" nikoho neseženou, budete tak vytvářet pěknou pyramidu kolem Vašeho nadřízeného a ten bude mít velkou šanci se stát SM a nikoliv VY!!! Ale i přesto, že Vám půjde "práce pěkně od ruky", nikde nemáte jistotu, že se stanete SM - o tom rozhodnou jiní a pokud se jim znelíbíte, můžete být stále jen čekatel (Č), v lepším případě SM v zácviku.

Tady je vidět ta NErovnost podmínek, na kterou by se dalo u soudů poukázat, protože normální MLM (multi-leevel marketing) takovouto nerovnost nemá - když se umíte "otáčet", můžete být klidně i nejvyšším ředitelem. Naopak u Skyline International jsou široké řady Č a AČ, ale jen pár vyvolených manažerů a to nejspíše lidí, kteří hru rozjížděli. Pokud by se u soudu měla prokazovat nerovnost podmínek pro každého nově příchozího, musel by být jako důkazní materiál předložen vnitřní předpis o postupech, ale ten Vám nikdo neukáže, natož potom věnuje. Stejně jako Vám nedají do ruky tabulky předpokládaných výdělků při minimálním plánu (kdy je tempo "dobírání" 1 člověk za měsíc) ani tabulku výdělků při maximálním plánu (4 lidé za týden).

     Tolik zatím alespoň k nastínění pravidel. Pokusím se vytvořit tabulku min. a max. plánu s předpokládanými výdělky a umístit je na tuto stránku. Něco málo k výdělkům a počtům lidí potřebných k fungování pyramidy Skyline International můžete také najít zde .

     Alespoň částečně jsou pravidla také vysvětlena v jednom odstavci pojednávajícím o průběhu obchodního jednání. Některé další informace lze získat také na adrese: http://www.angelfire.com/scifi/skyline/. Je to zvláštní, ale od doby, kdy mi autor těchto stránek sdělil, že i jeho stránky se pokouší zástupce společnosti Skyline International zablokovat, tyto stránky nefungují. Přesto zde na ně nechám odkaz, kdyby se je podařilo znovu zprovoznit. protože jsem předpokládal, že by k  zablokování mohlo dojít, veškerá data na těchto stránkách mám k dispozici (zde je kopie) a pokusím se z  nich udělat patřičné rozšíření stránek mých. Autor souhlasil s čerpáním údajů z těchto stránek, a   já jsem mu na oplátku dovolil čerpat informace ze stránek mých.

     Další informace budou případně přidávány později...

Zpět na začátek této stránky


Optimalizováno pro IE4.0 a lepší při rozlišení 1024x768