Scatman's face
© Scatman's World 2000
Logo

 

Úvodem...

Diskusní forum...

Historie...

Poznámky...

Pravidla hry

Kontaktování...



Používané triky

Užitečné rady

Informace od Vás

Zprávy v tisku

Zajímavé odkazy

Napište nám...

Zpět na úvodní stránku

Poslední aktualizace
této stránky
byla provedena

dne: 30.9.2000

Průběh "obchodního jednání"...

      ...aneb jak se to vše seběhne a na co se připravit.


     Pokud Vás tedy Váš známý přesvědčil, že právě Vy potřebujete nějakou tu finanční podporu, protože se Vám zrovna nejlépe nevede a nějaká ta korunka by se Vám hodila, nejspíše s ním vyrazíte na "výlet", kde se máte dozvědět patřičné informace o tom, jak si vylepšit Vaši finanční situaci.

     Ale teď již k průběhu samotného "obchodního jednání". Vyrazil jsem se známým po sedmé hodině ráno o víkendu kamsi, aniž bych tušil jak daleko to bude, kdo tam na nás čeká a co se tam bude dít. Asi po dvou hodinách klidné jízdy jsme dorazili do  zapadlé jihočeské vesničky (Horní Radouň - kousek od Jindřichova Hradce), kde jsme zastavili na parkovišti u  místního "kulturního domu". Ještě než jsme vystoupili, vyplnil můj známý kartičku, na kterou vypsal moje jméno a  příjmení, bydliště, telefon a věk. Dopsal tam i svoje jméno a příjmení a jakési identifikační číslo. Zároveň si řekl o částku 350,- Kč jako vstupné, kterou jsem mu ochotně poskytl. Zmámen vidinou velkých výdělků mi tato částka nepřipadala velká a jak tvrdil můj hostitel, v cenně je zahrnuto i občerstvení. Bylo asi půl desáté ráno a my vystoupili z jeho vozu. Na parkovišti postávala vozidla s různými SPZ, většinou z  okresů Jindřichův Hradec (JH) a Jihlava (JI), ale i vozy z Prahy (AH,AD), Žďáru nad Sázavou (ZR), Tábora (TA), Českých Budějovic (CB). Kolem vchodu do místního kulturního domu se tvořil hlouček lidí oblečených do obleků a  kostýmků. Atmosféra navozovala dojem, že se bude jednat o důležitou obchodní schůzku s lidmi z podnikatelských sfér. Nutno také podotknout, že u vchodu a na parkovišti postávali lidé z jakési ochranky.

     Po příchodu k hloučku osob postávajících u vchodu mi byl představen jeden z "vysokých manažerů" a několik dalších lidí pracujících pro, pro mne stále ještě neznánou, společnost. Dobu strávenou do začátku "akce" v sále kulturního domu vyplňovaly rozhovory s různými lidmi. Byli to úplně cizí lidé, ale stále se zajímali o to, co bych si chtěl pořídit, jestli jsem spokojený se svým platem, jestli by se mi nehodilo nové vozidlo, ale i tím, jak si oni hodně vydělali, jak jsou spokojení a jak mají nyní dostatek peněz. Celé to na mne působilo tak, abych se i já snažil vydělat co nejvíce a pořídil si tak vše, co by se mi líbilo. Nešlo si ale nevšimnout, že někteří sice mají pěkné oblečení, ale vystupovat jako manažeři neuměli. Byli to pouze obyčejní lidé, kteří se za manažery vydávali, ať už to bylo poznat podle jejich chování a vystupování nebo podle stupně jejich znalostí různých problematik. V tomto směru by lidé se slušným vzděláním a pohybujících se na  skutečných manažerských postech neměli jediný problém.

     Kolem desáté hodiny jsme tedy vstoupili do sálu již zmiňovaného kulturního domu. U vchodu zase postávala jakási "ochranka", ale protože jsem přišel na  pozvání mého známého, nebyl žádný problém a byli jsme puštěni do sálu. Ten byl vzadu přehrazen modrou látkou, která oddělovala vchod od části s pódiem a sedadly. Nad pódiem byl pověšen velký nápis SKYLINE International, na pódiu stál stoleček s projektorem a mikrofonem. Sedadla byly obyčejné dřevěné hospodské židle a po celou tu dobu se sálem nesla hlasitá hudba ve stylu DISCO. Posadil jsem se vedle mého známého asi uprostřed sálu a očekával začátek "obchodního jednání", i když už mi bylo zcela jasné o co vlastně půjde, neboť o Skyline jsem již slyšel. Hudba zesílila, členové společnosti povstali, začali tleskat a skandovat "Skyline". V jednu chvíli jsem měl pocit, že jsou všichni úplně zblblí, jako nějací fanatici (pozn. moc a moc mne mrzí, že jako firemní "hymnu" si společnost vybrala skladbu od mé oblíbené skupiny Pet Shop Boys - Always on my mind). Na pódium vystoupila mladá energická blondýna a  všechny vřele přivítala a nastínila průběh "školení", které se mělo skládat ze čtyř asi 45-ti minutových bloků. Pak už začalo to, co jsem předpokládal - znovu útok na myšlení všech nově příchozích. Bylo opět prezentováno, jak se všem již "podnikajícím" změnil život, jak si polepšili a jak si pořídili to, po čem toužili, jak jsou nezávislí a veškerý jejich úspěch je jen závislý na tom, jak obratně dokáží "podnikat" a jak jim k tomu Skyline International dokáže snadno pomoci. Lidé zapojení do "podnikání" společnosti jí ochotně přikyvovali, chválili společnost Skyline International za to, že jim dala možnost si tak pěkně vydělat a do "přednášky" blondýny na pódiu neurvale vstupovali všelijakými legračními poznámkami, asi ve snaze navodit srdečnou a veselou náladu u nově příchozích.

     Po 45-ti minutách přesvědčování o  tom, jak je to skvělá příležitost si vydělat u Skyline International, byla první přestávka na "občerstvení (pouze levné pití z plastikových lahví rozlévané do kelímků) a cigárko", po které museli nově příchozí podepsat smlouvu o mlčenlivosti (nesmí se prozradit nic o Skyline International), jinak by se nesměli dozvědět, jakou strategii a nápad že to Skyline International objevila a která vede k pohádkovým výdělkům jejích členů. Po  celou dobu přestávky byl u mne stále někdo ze členů společnosti Skyline International a očividně tato strategie sloužila k tomu, abych si nemohl zavolat, nebo se s někým "nepatřičným" poradil, a nebo abych si mohl v klidu promýšlet všechny důsledky toho "obchodu". A protože jsem si nevšiml nikoho, že by opustil sál, lze si vyvodit, že všichni "nový členové" nejspíše tuto smlouvu podepsali.

     Na začátku 2. části "školení" se zase tleskalo a skandovalo, stejně jako na konci každé části. Nejdříve mám bylo ukazováno, pod jakým jménem byla společnost založena a přes jaké společnosti se dostala až do ČR. Poté mám bylo ukázáno, jak si u Skyline vydělat. Princip spočíval v tom, že každý nově příchozí se stává asistentem čekatele (AČ), kterého na školení pozval čekatel (Č) a  který zastává funkci jakéhosi přímého nadřízeného, a tento asistent čekatele si musí splnit "dva kvalifikační body (musí si sehnat další dva lidi, kteří se do "obchodu" zapojí)" a po jejich splnění se sám stává čekatelem a jeho "kvalifikační body" se tak stávají asistenty čekatele. Tolik jen k nastínění principu - více informací o principu hry a  výplatě provizí je na stránce pravidla hry. Samozřejmě že se okamžitě prezentovala tabulka provizí za splnění těchto kvalifikačních bodů. Také bylo stále zdůrazňováno, že provize vyplácí společnost Skyline International (to je dost podstatná poznámka, proč, bude vysvětleno později). Nalákáním na vysoké výdělky končila 2. část (samozřejmě potleskem a skandováním) a byla další přestávka - zase jenom pití - ale tentokrát bylo doporučováno neopouštět kulturák a jen se trochu občerstvit, koneckonců vchod hlídala ochranka a ta bez "dozoru" někoho od  Skyline nikoho ven stejně nepustila.

     V poledne začala 3. část, kdy bylo postupně odhaleno, co vlastně bude "předmětem" podnikání a kolik to bude stát. Společnost Skyline International (podle tvrzení na školení) prodává lidem něco, co všichni chtějí mít - ÚSPĚCH a Vám dává možnost tohoto ůspěchu dosáhnout, a to za cenu 1900$ . Za složení této částky získáte možnost si u Skyline International vydělat tolik, kolik jen dokážete a ještě navíc získáte 10-ti svazkovou učebnici, zasílanou poštou měsíčně po jednom svazku, popisující způsoby jak se stát úspěšným (např.: dobrá životospráva, zhluboka dýchat a nestresovat se). Podle všech ůčastníků školení byla tato částka směšná v porovnání s tím, co si mohou u Skyline International vydělat. Dále jedna z členek Skyline přečetla právní rozbor (viz soubory právní rozbor 1 a právní rozbor 2) "podnikání" společnosti Skyline International vypracovaný na zakázku jednou advokátní kanceláří z Českého Těšína a podle záverů tohoto rozboru je samozřejmě "podnikání" Skyline International v naprostém pořádku a v  souladu s našimi právními předpisy (jak by ne, když nemáme zákon na potírání pyramidových her - pozn. autora). Následovala opět přestávka - tentokrát zase pouze pití.

     Poslední část školení začala a končila jako obvykle - hudba, potlest a skandování. Znovu byla vysvětlena pravidla, ukázána tabulka výdělků, vychválení společnosti Skyline International, prezentování úspěchů některých členů (pouze informovali o tom, co si za vydělané peníze koupili, nemluvilo se o tom, kolik sehnali nových členů, ani kolik vydělali, jaké měli náklady a jak dlouho si u Skyline vydělávají) a také se za doprovodu hudby oslavovalo asi 12 členů, kteří v nejkratší možné době získali nejvíce nových členů. Asi ve 14.45 skončila 4. část školení a následovalo občerstvení - tentokrát "jídlo" a pití (různé pečivo s máslem, sýrem a salámem a nebo paštikou, nějaké to ovoce a zase levné pití). Po přestávce následovalo vyplňování jakýchsi dotazníků (co si za vydělané peníze pořídím apod.) a domlouvání další schůzky asi na  17.hodinu v kanceláři skupinového manažera (SM), ale i podepisování smlouvy (žádost o přijetí za nového člena), podle které se do tří dnů muselo složit 1900$ na účet Skyline International (ve skutečnosti je to účet na soukromou osobu u Španělské banky) s tím, že pokud se částka neuhradí, je od  smlouvy odstoupeno a zaniká právo se do "obchodu" společnosti znovu zapojit.

     Po skončení školení jsem se konečně v 15.30 (tedy po více jak osmi hodinách) řádně najedl v jedné restauraci - samozřejmě za své peníze - a následně se přesunul i se známým na schůzku se skupinovým manažerem. V jedné místnosti soukromého domku v Jindřichově Hradci (na zvonku domu nebylo ani uvedeno jméno) se sešlo asi 20 nových členů a opět byla vysvětlena tabulka zisků, ukázány výpisy z bankovních účtů manažerů s výplatami provizí. Zajímavostí pro mne byl rozpor v tom, co se tvrdilo na školení - provize vyplácí Skyline International (viz upozornění výše) - a co bylo možno vidět na výpisech - přicházely čásky 1900$ od soukromých osob, přičenž by podle pravidel měly být provize pouze 450$. Po zkušenostech s dotazy během školení (bylo mi naznačeno, abych se na některé věci neptal) jsem se na tuto podivnost raději neptal, jen mne to utvrdilo v mém rozhodnutí 1900$ nezaplatit. Když jsem zdůraznil, že patřičný obnos momentálně nemám, okamžitě mi bylo vysvětleno, že mi banky do 75.000,- Kč ochotně půjčí a to bez ručitele na dobu 4-6 let s ůrokem kolem 16% (t.j. půjčím si 75.000 a vrátím asi tak 110.000). Můj známý mi okamžitě nabídl pomoc při zařizování půjčky s tím, že do středy, kdy měly být peníze převedeny na účet Skyline International to v pohodě stihnem. Tím byl celý den ukončen a my vyrazili na dvouhodinovou cestu k domovům.

     K výše uvedeným faktům bych chtěl jen zdůraznit jednu podstatnou věc, a to jsou náklady mého známého, které musel vynaložit, aby mne možná přesvědčil ke složení 1900$, a tak na  mne vydělal 450$. Nejprve mne musel nalákat na "výlet" - to vyřešil pozváním na společnou večeři obou rodin o víkendu před školením - to ho stálo jeden víkendový den (asi 500-1000,- Kč za hodinu volného času) a cena večeře (asi 500,-), dohromady asi 4500,-Kč. Další náklady byly spojené se školením (asi 300 km + čas + vstupné pro člena ... 3x7 litrů benzínu po 25,- + 12x500,- + 200,- = asi 7000,-). Takže pokud započítáme strávený čas (mohl např. melouchařit) dostaneme se na čásku přesahující 10.000,-Kč, o které neexistuje jistota návratnosti. V mém případě se investice určitě nevrátila i když Skyline International na školení tvrdí, že náklady se získáním nového člena proplatí (těch 450$), ale ve skutečnosti tak v podstatě učiní jen v případě, pokud tento nový člen složí 1900$. Ale i tak není výdělek 450$ za každého nového člena, ale mnohem mnohem MÉNĚ !!! - nejsou započítány Vaše náklady! To je potřeba si uvědomit - tohle při školení ale určitě neuslyšíte! Tam se jen v superlativech ukazují tabulky možných výdělků. Lidé z řad napálených by jistě mohli vyprávět, kolik ve skutečnosti vydělali...

     Za úvahu ještě stojí i propočet zisku, který vydělají organizátoři školení (nejspíše Centrum Promocji - je uvedeno na vstupenkách). Za každého nového člena vyberou vstupné 350,-Kč a za každého člena vstupné 200,-Kč. Nás bylo na školení asi 100 osob - t.j. asi 27.500,-Kč. Pronájem sálu bych odhadl tak na 3.000,-Kč a  občerstvení asi na 2.000,-Kč. Když to s nějakou rezervou spočtu, tak asi 15-20.000,- jde nejspíše na společnost Centrum Promociji za  jeden den z jednoho sálu, ale těch sálů je po republice provozováno kolem šesti a "školí" se v sobotu i v neděli a někdy i  ve středu. No měsíčně to vychází na celkem slušný peníze, že?

     Pokud máte nějaké další zkušenosti ze školení, napište mi a  já je rád zveřejním, protože takhle si já obchodní jednání solidní firmy nepředstavuji a při takových ziscích, o kterých na školení uslyšíte, by mělo školení vypadat (alespoň podle mne) zcela jinak.

     Další informace budou případně přidávány později...

Zpět na začátek této stránky


Optimalizováno pro IE4.0 a lepší při rozlišení 1024x768