Aktuální téma
Titulní stránka Kontakt Kdo jsem Na čem pracuji Senátní obvod Olomoucký kraj Odkazy a články Z programu senátorky Aktuální téma

 

Jak se žije ženám?

Tváře úspěšných podnikatelek a manažerek mnohých firem se v poslední době stále častěji objevují na titulních stránkách časopisů a magazínů. Temný stín na obraz lepšícího se postavení žen ve společnosti vrhl však výsledek statistiky o výrazně nižších průměrných platech a horším hodnocení práce žen. Problém, který vyvolal širokou polemiku, se ovšem zdaleka netýká jen českých žen. Jeho řešení patří mezi priority Evropské unie.
Mnohem palčivější jsou však pro mne smutné osudy žen s dětmi, které v důsledku své ekonomické závislosti na partnerovi, setrvávají ve vztazích někdy až ohrožujících zdraví a život. V případě odchodu se pak ocitají na hranici existenčního minima. Tyto případy jsou častější, než si mnozí připouští. Jen do mé senátní kanceláře přišla v uplynulých měsících hledat pomoc celá řada takových žen.
Ženu se třemi dětmi, která žije v malé obci v domě svého bývalého muže, rozhodně netrápí rozdíly v příjmech obou pohlaví. Nemá příbuzné, co by ji pomohli, nemá peníze na vlastní byt. Přidělení sociálního bytu v jiné obci jí brání podmínka trvalého bydliště pro zařazení do pořadníku. Nemá, kam jít. Zbývá jí jen strach z návratu bývalého muže, kterému brzy vyprší trest za zneužívání právě dvou starších dcer. Teprve přes senátní kancelář našla řešení.
Velmi časté jsou případy dlouhodobě neplatících partnerů. Ženy s minimální mzdou nebo na sociální podpoře, které nemohou najít zaměstnání, nezřídka právě proto, že mají děti, pak těžko mohou uspokojit své základní potřeby.
Záchranná sociální síť pomoci pro občany, ocitající se v kritických životních situacích, je stále nepřehlédnutelně proděravělá. Parlamentní návrhy zákonů na systémové právní řešení těchto situací se zatím vždy jevily vládní legislativě jako nedokonalé. Z její strany ale lepší návrh předložen nebyl. Hovoří se sice o plošné podpoře rodin s dětmi, která jistě bude přínosem, trápení výše zmíněných žen ovšem nezmírní.
Jde o jeden z nejnaléhavějších problémů, jehož řešení, spolu s dalšími otázkami zlepšení postavení žen ve společnosti, pak pomůže nejen ženám.


zpět