Galerie Svatba

příležitostné verše a svatební projevy

 

***

Až navléknete prstýnky a řeknete své " ANO"
slzami naplní se oči maminky
a štěstí ode všech Vám bude přáno!
Blahopřejí...

***

Vstupujete do života beze sporu a hádek
dokažte lidem kolem
existenci pohádek
Vše nejlepší do společného života přejí ...

***

Jenom lásku chci vám přát, ale i víru v sebe
nejenom chvíli se milovat, ale navždy vedle sebe
nechť vás na vaší společné cestě životem založené na vzájemné úctě, důvěře a porozumění
provází radost, štěstí. spokojenost.
Přeje ...

***

Žijte tak, aby vám ostatní záviděli.

***

Na cestě do nového života Vám oběma přeji hodně štěstí a po premiéře padá opona...

***

Když už jste skočili - plavte jak umíte.

***

Každého to jednou čeká a Vás to potkalo.
Pak už jenom zbývá dodat, aby Vám to klapalo.

***

Ani Shakespeare, Schiler, Wilde, ani Goethe už vám scénař nenapíše!
Musíte sami tvořit scénář, nejlépe „della arte!", aby byl krásný, hravý, šťastný - prostě pohádkový!

***

Na vaši společnou cestu životem nechť svítí slunce lásky, životní pohody a porozumění. Trošičku radosti, trošičku lásky, do roka chlapečka s černými vlásky.

***

Buďte si provždy vším, buďte si světem překrásným, ať je radostný váš život nový to vám přejí Pavlíčkovi.

***

V každé české pohádce na konci je zvonec, princ si vezme princeznu a pohádky je konec. My vám přejem naopak, srdce stále lačné, ať ta vaše pohádka dneškem teprve začne.

***

Manželství je jako melodicky klenutá píseň. Buďte tak šťastni, jak lidé mohou být mimo pohádky.
Láska je porozumění i útěcha na celý život. Stvořte si svět, kde láska bude králem, kde láska bude právem.

***

Vážení novomanželé, milí svatební hosté!
Co říci po těžkém výkonu na obecním úřadě, když jsme se mnozí zpotili, ba i slza ukápla. Teď jsem se konečně sešli u bohatého svatebního stolu, kde nám budou nabídnuta vybraná jídla.
Dávno, dávno již tomu, co se naše děti zrodily. Mnoho vody uteklo od té doby, co se jim zuby tlačily a není daleko doba co i my zuby dostanem (ty třetí - skládací). Čas oponou trhnul, kus života uběhnul a nastupuje další směna, aby ve svých rukou třímala opchodeň nového života.

***

Byli jste volní jako motýli, co sedají na květy, no stalo se cosi krásného a vy jste si sedli na jeden květ. Já vám přeji, aby ten květ byl pro vás voňavý a sladký na celý život.

***

Štěstí nepochází z velikosti života, ale z jeho malých osvěžujících věcí, které se musí pěstovat a vyhledávat a aby se vám to oběma dařilo
ze srdce přejí...

***

Posíláme hodně lásky, ať nemáte brzo vrásky.
Také trochu pochopení, bez něho žít možné není.
Ať jste k sobě stále milí, abyste radost nikdy neztratili.
Ať prožíváte věčné hrátky,
to vám přejí kamarádky...

***

Jste-li přesvědčeni, že jste vstoupili do ráje - tak šťastnou cestu.

***

Prstýnky jste si vyměnili, co vám k tomu více přát?
Byste spolu šťastni byli, jeden druhého měl rád.

***

Tučnou pusu, soudek vína, nejdřív dceru a pak syna, ale nikdy paterčata, aby nebyl zkrácen táta

***

Do vašich společných dnů, budiž přáno slunce, květy i radost a když přijde mráček, jen foukněte, on odletí.

***

Nevěstě všechno,
ženichovi nic,
vždyť dostal to, co má rád,
tak co by chtěl víc?
Radka Holubová

***
Blahopřání ze sbírky paní Kotíkové.

1. Starosto ! ! !
Přečti hodně nahlas,
že je ženich velký mamlas.
Kdyby trochu chytrý byl,
nikdy by se neženil.

2. Kdo se žení, vědět musí,
že při ženě sedět musí,
děti houpat, krumle škrábat
a peníze ženě dávat.

3. Velká zpráva letí světem,
povídat se bude dětem.
Už je s tebou ………ámen,
přestal jsi být svojím pánem.
Budeš vařit, plenky prát,
na pána si už jen hrát.
Už jsi hlavy rodiny,
půjdeš jako hodiny.

4. Tak jak Rumcajs s Mankou v lese
tak vy dva teď milujte se
a ať se vám nestýská
pořiďte si Cipíska.

5. Růži v cestu pro nevěstu,
ženichovi nic,
tu nejhezčí růži dostal,
co chce ještě víc.

6. Jak naivní ten,
kdo v lásce hledal klid !
Klid nenajde
a bude chvět se stále.
Něco se stane v lásce nenadále,
co se už ničím nedá napravit.

8. Ještě vám z očí září nevinnost
a já vám přeji,
přeji srdcím dvěma:
Chraňte si důvěru a upřímnost –
bez nichž je láska cetka pohozená.

9. Vždy svorně spějte životem,
a rádi vždy se mějte,
co vzácný dar a poklad
si svou lásku zachovejte.

10. Milovat neznamená jen mít rád.
Milovat je věřit a pravdu znát.
Milovat je odpustit a znovu si podat ruce.
Milovat je rozdělit duši i srdce.

11. Mějte srdce, jež se nikdy nezatvrdí,
dotknutí, jež nikdy nezabolí
a náladu, jež se nikdy neznaví.

12. Vám nadešel dnes slavný den,
mezník ve vašem žití,
nechť vám jak maják jasně jen,
na další cestu svítí.

13. Ať vám dnešní svatby den ku štěstí je úvodem.
Oba dva jste ještě mladí a proto se mějte rádi.
Žijte spolu ve shodě, stále v dobré pohodě.
Pro radost ať zakrátko kolébáte děťátko!
Kdyby se vám ale zdálo, jedno dítě že je málo,
záležet si dejte, dvojčata hned mějte.
Jen se moc neošívejte, mojí dobré rady dbejte.
Vždyť je u vás jako všude, nakonec to stejně bude.
Narodí se holčička, ať se stará babička,
narodí se chlapeček, ať se stará dědeček.
Nakonec vše shrnuji, štěstí, zdraví vinšuji,
v lásce, věrném milování setrvejte do skonání !

14. Buďte spolu jedna ruka,
do roka vám přeji kluka,
pořádného pořízka,
ať vám kočár roztříská,
když to manžel poplete,
mějte radost z děvčete!

15. Spokojenost, štěstí, svornost,
ať je u vás domovem,
vše co v životě vás potká
nechť je dobro samé jen.

16. Žijte svorně, ruku v ruce,
bez domácí revoluce.
Čápům vranám dejte práci,
vždyť tu nejsou pro legraci.
Mnoho štěstí, lásku vřelou,
dvanáct synů s jednou dcerou.

17. Jste dva.
Dva na všechno.
Na lásku, na život, na boj, na bolest i na hodiny štěstí.
Dva na výhry i prohry. Dva na život i na smrt.
Navždy dva.
Skořápky se svíčkou houpou se na vodě,
možná jsou vánoce, možná, že ne ...
plujem vstříc osudu, a nebo náhodě,
neznáme hodiny, neznáme dne.
Alexandrapřevzato z webu svatby.cz
Miluji život, protože mi dal Tebe.
Miluji Tebe, protože ty jsi můj život.
J. Lennon

***

Láska je jako dobrá píseň
a píseň složit těžko je ....
Ščipačov

***

Milovat a být milován
je největším štěstím na světě.
J.W.Goethe

***

Mnoho zmůže sila duše,
mnoho víra, více naděje,
ale všecko zmůže láska.
Jaroslav Vrchlický

***

V každé době věrni
zůstaneme sobě...
Bedřich Smetana

***

Dávám Ti lásku z lásky,
jen Tebe miluji,
nevezmu nikdy zpátky
to, co Ti dnes slibuji.

***

Ode dneška ne Já,
ne Ty – ale My...

***

…budeme šťastni,
protože chceme býti šťastni…

***

Dnes dávám Ti ruku svou
a prosím o tu Tvou,
spojíme naše životy
a půjdeme cestou společnou.

***

Jdi s tím, kdo Tě má rád
V. Hugo

***

Dobré i zlé co život dá nám
chci s Tebou snášet ...

***

Beru si Tě takového,
jaký jsi.
Beru si Tě s Tvými požadavky,
s Tvými chybami
a s celým Tvým životním zákonem.

***

Jsi to, co jsi.
A tak Tě i miluji.
R. Rolland

***

Byli jsme dva a měli
jen jedno srdce.
Villon

***

Láska nás svedla, láska nás pojí, v lásce a věrnosti
zůstaneme svoji.

***

Jsme dva.
Dva na všechno –
na lásku, na život,
na boj i bolest
a na hodiny štěstí.
Dva na výhry i prohry,
na život i na smrt – dva.
Karel Čapek

***

Zůstaň se mnou,
ruku v ruce se mnou pojď,
zůstaň a srdce mé
ke štěstí doprovoď.

***

Do prstýnků našich
vrytý bude den,
kdy společným ano
náš sňatek bude uzavřen.

***

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

***

Byli jsme dva
a měli jsme jen jedno srdce.
Villon

***

Kouzlo štěstí nespočívá
v bohatství ani v kráse, ale
v harmonii dvou srdcí, která
patří k sobě.

***

Končí již krásné
a vznešené "Já"
a začíná prosté,
ale o to krásnější "My"

***

Dej mi ruku svou, má milovaná
tak ve dvou se nám půjde líp,
vždyť nechceš životem jít sama
a srdce mé jen s Tvým chce žít.

***

Kouzlo štěstí nespočívá
v bohatství ani v kráse, ale
v harmonii dvou srdcí,
která patří k sobě.

***

Chci s Tebou celý život žít
chci jenom Tebe v srdci mít
chci Tvoji lásku láskou oplácet
nechci se s tebou nikdy rozcházet.

***

Už se na nás nehněvejte,
že jste při tom nebyli,
když jsme se my s moji
milou ženili.
Fráňa Šrámek

***

Usměj se, lásko, třeba slzami,
když jméno vepsali jsme ke jménu,
my dnes to zlaté slunce nad námi
vzali jsme do našich prstenů.
Fr. Branislav

***

Sám nejsi nic,
však s druhým srdcem síla
a člověkem jsi ještě víc.

***

Když přísaha naše srdce spoji
a tichá píseň z chóru zanoti,
my navždy zůstaneme svoji,
Ty moje a já Tvůj až do smrti.
Lope de Vega

***

Není jiného léku na lásku
než více lásky.
Thorieu

***

Když zazní "Ano" obou nás
kostelní tichou melodii,
hlasy nám splynou v jeden hlas,
jsem Tvůj a Ty jsi navždy moji.

***

Kdo kdy ve světě vynalezl lásku,
který lásky moci ubrání?
Ona nezná místa, nezná času,
každého si ona podmaní.
K.H. Mácha

***

Nikdo se nenarodil pro štěstí
všichni jsme se narodili pro život
a štěstím života je láska.

***

Až tiché ano ze rtů splyne,
píseň svatební bude nám znít.
Věř, že láska má Ti navždy zůstane
jen s Tebou chci stále žít…

***

Oženit se znamená zdvojnásobit
svoje povinnosti a na polovinu
omezit svoje práva.
Schopenhauer

***

Láska je nejhlubší poznání
M. Pujmanová

***

Poezie života je láska
Čech

***

Manželství je pokus
a každý pokus má svou cenu.
O. Wilde

***

Pouze život, který žijeme
pro druhého, stojí za to.
Einstein

***

Beru si Tě takového, jaký jsi
a takovou jaká jsi.
Beru si Tě s tvými požadavky
s Tvými chybami
a s celým Tvým životním zákonem.
Jsi to, co jsi. A tak Tě miluji.
R. Rolland

***

Jenom ten, kdo umí celou svou
bytostí milovat každodennost
kdo zná krásu nejvšednějších
malých činností, jen ten umí
milovat a ocenit krásu.
E. Degas

***

Velkým přátelstvím začala
naše láska, velkou láskou
končí naše přátelství.

***

Netrhejte motýlům křídla,
protože oni potom pláčou,
nešlapte po kytkách,
protože kytky krásně voní,
nezabíjejte lásku,
protože láska je křehká
jako ta křídla
a hlavně nezabíjejte lidi
protože lidi se mají rádi.
J. Lennon

***

Největší štěstí je
když člověk ví proč je šťasten.
Dostojevskij

***

Kdyby neexistovali optimisté,
neexistoval by stav manželský.

***

Oženit se znamená
zdvojnásobit své povinnosti
a na půl omezit svá práva

***

Manželství je tichý přístav,
do kterého vplouvají šťastné lodě.

***

Láska je štěstí, které
si dáváme navzájem.

***

Ach má lásko sladká,
jak mám Ti to jen říct.
Každá chvíle je krátká a já nemám nic.
Já nemám víc než tebe,
můj dech jenom Tvůj zná,
nech mne jít vedle sebe.
.... Tak pojď lásko má.

***

Z ničeho se nedá dělat věda,
ani z vědy ne,
natož pak ze života.
J. Werich

***

Láska je jako slza, vznikne v oku
a pronikne až do srdce.

***

Co krásnějšího může být,
než jeden pro druhého žít.
Co krásnějšího snad,
než jeden druhého mít rád.

***

Pouze život, který žijeme
jeden pro druhého,
stojí za to

***

... a motto,
ať nám napíše sám život ...mrk Dva snubní prstýnky,
dva stisky dlaní,
pod jedním jménem dva lidé podepsaní.
K radosti, ke štěstí ke všemu co Vás chrání
i k brzké kolébce přijměte blahopřání.

Hodně smíchu, málo pláče,
do roka pak kudrnáče.
Až poleze kluk na hrušku,
pak roztomilou dcerušku.
Když se Vám tohle povede,
tak táta něco dovede.

Děkuji za příspěvek paní Aliňákovésrdce Možná jste o tom slýchali,
když jste si ruce podali,
že lidem jejich lásky květ
vydrží i tolik let.
A hlava tomu věřit nechce,
že roky uběhly tak lehce.
Dnes Vás se chceme ptát,
jak se to může vlastně stát,
že každičký boží den,
vítáte se vlídným úsměvem.
A když se někdy stáhnou mraky,
to k sobě máte blízko taky,
spolu vše lehčeji zvládnete,
než ten, kdo je sám na světě!
A když už je starostí dost,
vystřídat musí je radost
a radost spolu prožitá,
ta se pak dvakrát počítá.
Tak prosím - jestli můžete,
ten recept nám dnes řekněte,
jak moc se musíme snažit,
chceme-li pospolu tolik let prožít?
Vy dva jste důkazem toho,
že není třeba zase tak mnoho,
jen životu smysl dát
a jeden druhého mít rád!

Posílám toto přání, které jsem složila, když měli rodiče 40. výročí svatby.
Zdravím a posílám pozdrav z jihu Moravy.
Irena SmetanováBude to LÁSKA a POROZUMĚNÍ, které BUDETE každý den SDÍLET.
Bude to DÚVĚRA a UPŘÍMNOST, na co se BUDETE moci vždy SPOLEHNOUT.
Bude to PODPORA a ÚČAST, které BUDETE cítit na KAŽDÉM kroku.
Bude to RADOST a ŠTĚSTÍ ze SPOLEČNÝCH úspěchů.
Bude to VY DVA, kdo bude spojen tím NEJSILNĚJŠÍM poutem, kterému se říká MANŽELSTVÍ.

Láska je trpělivá a laskavá.
Láska nezávidí, nevychloubá se a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch.
Láska se nedá vydráždit a nepočítá křivdy.
Láska nemá radost ze špatnosti, ale raduje se z pravdy.
Láska všechno vydrží, všemu věří.
Láska má naději a vždycky vytrvá.
Ať vaše láska nikdy neskončí!
Andrea J.Gratulace k svatbě do sbírky. Je to přesně opsané z časopisu a 10x zkontrolované (interpunkce,otazníky atd.)J akmile mám psát někomu gratulaci k sňatku, píšu tuto.

Lásky si važte už teď v mládí
a s léty dvakrát vroucněji.
Láska – to není vzdychat, hladit,
vodit se s lunou v aleji.

Přijdou i mraky, nečas, tíseň.
Pak, zkřehlé, kdo vás zahřeje?
Láska je jako dobrá píseň,
a píseň složit – těžké je.

Stěpan Ščipačov

Děkuji paní Janě Novákové


ŠTĚSTÍ JE …MUŠKA ZLATÁ, ŠTĚSTÍ JE RYCHLOVLAK
A ACHILOVA PATA A OBNOŠENEJ FRAK
ŠTĚSTÍ JE ÚSMĚV KATA A OROSENEJ ZRAK,
BÁSEŇ ZAPOČATÁ, RÝM A K RÁJI VRATA
KLEC A ZPĚV A PTÁK
ŠTĚSTÍ JE RŮŽE BÍLÁ, SPÁNEK JE LEHKÝ HŘÍCH
LÁSKA JE DOBRÁ VÍLA A SEN JE JEJÍ SMÍCH.

Básník skladatel a zpěvák, Jiří Suchý


ROZTÁT A BÝT JAKO HORSKÁ BYSTŘINA ZPÍVAJÍCÍ SVOU PÍSEŇ NOCI. POZNAT BOLEST Z PŘEMÍRY NĚHY A PAK USÍNAT S MODLIDBOU ZA MILOVANOU BYTOST V SRDCI A S PÍSNÍ CHVÁLY NA RTECH

Jaroslav Kňava

(c) Karel Tichý.

Máte zajímavé svatební blahopřání, grafiku nebo text?
Pošlete prosím -Zapište se, prosím, do návštěvní knihy!  na hlavní stránce
  please, inscribe in guestbook!


HomePage |  Svatební oznámení  |  Oznámení o narození dítěte  |  Svatební výročí  |  Svatební zvyky |  O autorovi  |  Různé  |  Portály a vyhledávače ]

Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
Corel

 Velikost obrazových souborů byla
optimalizována programem Corel Draw 8.