Simona Malíková Generali Pojišťovna a.s. - zastoupení od roku 1994 pro celou ČR, region Pardubice a Hradec Králové

Pojištění osob

Investiční program Generali

komplexní produktová nabídka a služby individuálním investorům i institucím

Životní rizikové

je vhodnou volbou pro majitele závazku ve formě úvěru či půjčky nebo hypotéky, který chce krýt své blízké před případným finančním zatížením vzniklým jeho úmrtím

Úrazové BeneFIT EXTRA

bonus 5 % z aktuální hodnoty podílového účtu po 10 letech, asistence

Úrazové Family EXTRA

krytí 24 hodin na celém světě, 20% sleva za nemanuální činnost, možnost pojištění vojáků Armády ČR (i mírové mise v zahraničí), plnění od 0,001%

Úrazové

trvalé následky plnění od 0,001% (progresivní plnění), denní odškodné za dobu nezbytného léčení, smrt úrazem, pojištění dospělých osob a dětí, územní platnost pojištění 24h kdekoli ve světě

Pobyt v nemocnici

pojistná ochrana platí nejen na území ČR, ale také v ostatních zemích EHP, pojištěn pobyt v případě nemoci i úrazu

Nemocenské

až 2.000,-Kč/den, pobyt v nemocnici: až 600,-Kč na den, slevy pro pojištěnce VoZP, ZPMV, pro členy České stomatologické komory

Doplňkové penzijní spoření

je formou pravidelného, dlouhodobého spoření s podporou státu v podobě státního příspěvku a daňových úlev, spoření také pro děti již od narození (možnost výběru 1/3 finančních prostředků v 18ti letech)

Cestovní

je pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně repatriace, asistenčních služeb a nákladů na přivolání opatrovníka (sport, pracovní cesta)

Pojištění motorových vozidel

Havarijní

ochrana platí na území celé Evropy,  riziko havárie,  odcizení,  minikasko (i střet se zvěří), Retro - pojištění starších vozidel

Povinné ručení

bonus/malus, pojištění krátkodobé i dlouhodobé, sleva 10% při roční platbě, 20% sleva pro ZTP, tarif Základ, Komplet, Exkluziv Plus             Minikasko

pojistná ochrana před neodvratitelnými riziky

Pojištění skel

pojištění všech skel, bez vlivu na bonus, příklad.: poj.částka 5.000,-Kč ročně 750,-Kč

Úrazové pojištění přepravovaných osob

pojištěna všechna sedadla ve vozidle.

Bezlimitní asistenční služba

havárie, porucha, živelní událost, defekt pneumatiky, vybití akumulátoru, zabouchnutí, ztráta nebo zalomení klíčků, nedostatek pohonných hmot

Asistenční služba

Generali Assistence (pro případ havárie a poruchy vozidla)

 tel: +420 221 586 666

Flotila

pro 5 a více motorových vozidel

Pojištění majetku

Domácnosti

pojištění vybavení domácnosti, zdarma asistenční služby, bez spoluúčasti

Rodinné domy

pojištění na novou hodnotu, zdarma asistenční služby, bez spoluúčasti

Bytové jednotky

pojištění bytu v osobním vlastnictví, zdarma asistenční služby, bez spoluúčasti

Dům ve stavbě

pojištění od počátku stavby - poskytnuta sleva, která klientovi zůstává

Víkend

rekreační nemovitost (chata/chalupa) včetně movitých věcí

Reality

pojištění budov, panelových domů (včetně budov v rekonstrukci)

Měst a obcí

pojištění obcí, měst, městských částí, příspěvkových organizací

Pojištění podnikatelů

Podnikání TopGEN

pojištění na novou hodnotu, sazby dle provozované podnikatelské činnosti,  pojištění na 1.riziko,  zlomkové pojištění,  spoluúčast 1.000,-Kč

Přepravovaného zboží

smlouvy jednorázové i  rámcové: deklarační, obratové, odpisové, sub-produkty: malá doprava, roční paušál, vzorové kolekce

Zemědělství

pojištění plodin, strojů, hospodářských zvířat, koní, zásob, staveb

Úvěrů a záruk

informace na dotaz

Záruka pro případ úpadku cestovní kanceláře

povinné smluvní pojištění dle zákona 159/99 sb.

Pojištění odpovědnosti

Občanská

hradíme za pojištěného škody vzniklé jinému na životě, zdraví nebo věci

Provozní podnikatelů

pojistná částka od 500.000,- Kč až 70.000.000,- Kč

Z držby nemovitosti

škody vzniklé jinému na životě, zdraví nebo věci

Při výkonu zaměstnání

rámcová smlouva s Policií ČR (včetně připojištění rizika řízení vozidla)

Profesní

notáři, soudní znalci, dražebníci, daňoví poradci, správci konkurzní podstaty

Dopravce

úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě CMR

Individuál

zemědělství, školství, kultura a zábava, sport, pořadatelství, obecní majetek

Stavebně montážní

pojištění je určeno vlastníkům budovaných stavebních a montážních děl, dodavatelům, zhotovitelům a investorům

Odpovědnost SVJ

vztahuje se na případné finanční škody, které vzniknou v důsledku chyby či opomenutí člena výboru SVJ či statutárních orgánů bytového družstva při výkonu jejich činnosti v souvislosti se správou domu

Odpovědnost členů orgánů společnosti

pojištěnými jsou členové orgánů společnosti (tzn. člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel, prokurista, likvidátor společnosti nebo fyzické osoby v obdobném postavení podle příslušného právního řádu)

 

INFORMACE  kontakt 24/7
Generali Pojišťovna a.s
Gočárova 492 Hradec Králové Pondělí a Úterý  8 -18
hod.
Simona Malíková
Prodloužená 218 Pardubice
Tel:  603 900 812
simona_malikova@generali.cz simona@volny.cz
Skype: simasi11 IČ:48165557,  009882VPA

 

GENERALI  pojištění osob
GENERALI pojištění motorových vozidel
GENERALI  pojištění majetku
GENERALI  pojištění podnikatelů
GENERALI  pojištění odpovědnosti
pojištění můžeme sjednat také u Vás
 Nové variabilní životní pojištění BeneFIT EXTRA = pojištění úrazu, rizika smrti, nemocenské pojištění, dávka v nemocnici
bonus 5% z aktuální hodnoty podílového účtu po 10 letech a za každých dalších dožitých 5 let, rodinná asistence
Pro nahlášení pojistných událostí použijte linku 844 188 188  (7-19 hod.)  Generali Pojišťovna a.s.
AKCE - u nás 1 rok pojištění zdarma - pro pojištění domácnosti, rodinných domů, realit a víkend (asistence zdarma)
Minikasko - pojistná  ochrana  před  neodvratitelnými  riziky,  jako  je  střet  se zvěří,  poškození živelními událostmi,  požár, výbuch a vandalismus doplňkově jej lze rozšířit také o riziko odcizení (cenově velmi atraktivní produkt )
► Povinné ručení Exkluziv Plus - 100/100 mil., zdarma střet se zvěří, úrazové pojištění, hlodavci, náhradní vozidlo,
garance ceny na 3 roky
Bezlimitní asistenční služba - havárie a porucha (ta do stáří vozidla 10 let) +420 221 586 666


 
 Simona Malíková Generali Pojišťovna a.s. - zastoupení od roku 1994 pro celou ČR, region Pardubice a Hradec Králové
IČ: 48165557,  009882VPA