SNO Antošovice FKK Pohoda - UNREGISTERED VERSION

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

provozní řád

provozní řád a přílohy

PROVOZNÍ ŘÁD SPOLKU NATURISTŮ OSTRAVA

     Spolek naturistů Ostrava - SNO (dále jen spolek) je dobrovolný, nepolitický, samostatný spolek zájemců o naturismus. Spolek má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu se stanovami a obecně závaznými předpisy. Sídlem spolku je naturistická lokalita „Pohoda“, štěrkovna 2A Koblov, 711 00  Ostrava - Antošovice, okres Ostrava - město. Činnost spolku se vztahuje na území České republiky. Tento provozní řád se skládá ze samotného provozního řádu a ze sedmi příloh, kterými  jsou:

Příloha č.1 Návštěvní řád naturistické lokality „Pohoda" Ostrava-Antošovice
Příloha č.2 Povinnosti a práva správce naturistické lokality „Pohoda“ Ostrava-Antošovice
Příloha č.3 Povinnosti a práva pořadatelské služby lokality „Pohoda“ Ostrava-Antošovice
Příloha č.4 Metodické pokyny o vedení účetnictví a vyplácení odměn
Příloha č.5 Hygienické předpisy
Příloha č.6 Sankční řád
Příloha č.7 Sazebník členských příspěvků

     Provozní řád je trvalého charakteru. Přílohy č.1 až č.7 se novelizují podle změn provozních podmínek na lokalitě „Pohoda“. Všechny tyto dokumenty schvaluje členská schůze spolku. Pokud, ale nemůžou být, ze závažných důvodů, členskou schůzi schváleny, schválí jejich úpravu výbor v jehož čele stojí předseda spolku a následně nejbližší členská schůze.


Za správnost předseda spolku
Václav Cyr v.r.Schváleno členskou schůzí dne 22. 3. 2014

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky