Sympózia

 

 

Dobrš 96   (25. – 26. 6.1996)

Obnova Dobrše, problematika ochrany a údržby historických památek v regionu

 

Doprovodný program:

interpretace kázání O.J.de Waldta

 „Pravda ze země pošla a spravedlnost s nebe vyhlídala“  (Radim Vašinka)

 

Soubor přednášek z tohoto sympózia doplněný glosami Josefa Křešničky vyšel v.r.1997 jako sborník 

(podrobnosti  - viz. PUBLIKACE)

 

 

Dobrš 97  (28. – 29. 6.1997)

Ondřej Jakub de Waldt a jeho doba

(Osobnost dobršského kazatele a faráře v době baroka)

 

Doprovodný program:

 - interpretace kázání O.J.de Waldta  (Radim Vašinka)

 - položení základního kamene k pomníku O.J.de Waldta v Dobrši

 

 K této příležitosti byla vydána brožura s předmluvou a  dvěma kázáními O.J.deWaldta 

 (podrobnosti - viz. PUBLIKACE)

 

 

Dobrš  98   (27. – 28. 6.1998)

MĚSTO versus VESNICE, VESNICE versus MĚSTO

(Město a vesnice v dialogu, tvorba  a ochrana životního prostředí, rozvoj venkovských sídel, úloha osobností, spolků a občanských skupin pro kulturní život venkova atd.)

 

Doprovodný program:

- „6+6“ – výstava fotografií žáku J.Štreita, studentů Filmové akademie múzických umění

a Institutu tvůrčí fotografie  Slezské university v Opavě

- architektonické návrhy – práce studentů FA ČVUT atelieru „V dialogu“ P.Kováře a J.Koska  (náměty možností obnovy a rozvoje Dobrše v souvislosti s programem Stavba pro venkov)

- sochařské instalace: Pavel Míka, Tomáš Vejdovský

- staročeský jarmark

 

 

Dobrš 99   (31.7 –1.8.1999)

Kultura jako prostředek komunikace

(Role kultury při utváření a kultivování  komunikace mezi lidmi na vesnici)

 

Doprovodný program:

-„Téma VESNICE“ – výstava fotografa Jindřicha Štreita, zachycující obyčejné i neobyčejné lidi  různých regionů naší země v před i polistopadové době

- sochařská instalace: Lubomír Čermák (dřevěné plastiky)

 

 

Dobrš 2000   (1.7 –2.7.2000)

Občanská společnost a venkov

(Občanská sdružení a spolky – 5 let existence Sdružení pro obnovu Dobrše – a co dál?)

 

Podrobnosti -  viz  AKTUALITY