Renesanční brána do areálu zámku a tvrze pochází z roku 1596. 

Sgrafitová výzdoba byla restaurována a brána opravena roku 1996.