Kostel Zvěstování Panně Marii
         
 
   
 
 
 

 

Kostel Zvěstování Panně Marii má románský původ (pol.13.stol), byl poškozen kolem r.1420, poté byl přestavěn ranně goticky. Loď byla sklenuta r.1561 T.Rossim z Medrisia, v téže době byla přistavěna sakristie a následně kolem r.1660 pak kaple sv.Kateřiny. Na západnímu průčelí přiléhá k hlavní lodi prostor kaple s románským portálem s obloučkovým vlysem a se sochou Zmrtvýchvstání Krista (1998 - autor.ak.soch.Tomáš Vejdovský). Oltář v hlavní lodi je ranně barokní, na stěně pod kruchtou je umístěn krucifix z dílny J.a J.Dietrichů (též autoři Samsonovy kašny v Českých Budějovicích). V r. 1969 byly v hlavní lodi objeveny vzácné gotické nástěnné malby a původní gotická okna.
V areálu hřbitova tohoto kostela se nachází barokní kostnice. Pod prostorem kněžiště je umístěna krypta, kde jsou pohřbeny ostatky členů rodové šlechty, která měla během historie Dobrš v držení (např. Kavkové z Říčan, Malovcové z Malovic, Kocové z Dobrše, Chřepičtí z Modlíškovic).