Ostatní pamětihodnosti
         
 
 

kaplička na cestě do Chvalšovic

památná lípa na návsi

 

 

pámátný javor