Čestná pamětní plaketa Josefa Křešničky

 

Sdružení pro obnovu Dobrše uděluje každoročně osobnosti z regionu šumavského podlesí pamětní plaketu Josefa Křešničky. Tato plaketa je udělována radou SOD vybraným osobnostem za významný přínos v oblasti kultury v nejširším slova smyslu. Na plaketě, jejíž autorem je akad.sochař Tomáš Vejdovský, je kromě podobizny J. Křešničky a datace uveden text " ZA KULTURNÍ POČIN NA PODLESÍ".