Pouť v Dobrši
         
 
 
 
 
 

V neděli 30. června 2002 se v Dobrši konala,jako každý rok, pouť, připadající na den svatých Jana a Pavla. Zdánlivě šlo o běžnou událost církevního roku, opakující se s neměnnou pravidelnosti podle principu cyklicky se vracejícího času. Ale ta letošní pouť se tohoto neustále se opakujícího běhu podstatně vymkla, stala se jedinečnou a neopakovatelnou. Vešla navždy do historické paměti obce Dobrš a zároveň do paměti celé české kultury, a jako taková se bude připomínat od nynějška rok co rok při budoucích poutních slavnostech, pokud bude Dobrš Dobrší. Poutní mši sloužil letos pod širým nebem před kostelíkem obou poutních světců a patronů českobudějovický biskup Paďour za asistence dobršského faráře otce Martina Vícha,a duchovně i slovně byl přítomen třetí kněz, dobršský farář z doby před přibližně třemi sty lety, Ondřej František de Waldt.