Zámek a areál
         
   
     
   
     
 

 

K věži je přistavěna severním směrem ranně barokní obdélníková budova, dvoupatrová, na níž jsou zachovány z původního nedokončeného členění pouze nadokenní trojboké suprafenestry a horní část zdvojených pilastrů nad římsou. Vnitřek se nově upravuje na letní výtvarnou školu. Nádvoří s hospodářskými budovami a renesančními klenbami bylo nastěnách ozdobeno sgrafitovou výzdobou, z níž se dochovaly do dnešní doby pouze fragmenty. Zbytky ohradních zdí lemují rozsáhlé renesanční zahrady, vstupní brána do zámeckého areálu  byla do renesanční podoby upravena r.1596, opravena a restaurována byla r.1996.