Kostel sv.Jana a Pavla (zvonice)
         
 
 
 
 
 

 

Kaple sv.Jana a Pavla je zcela výjimečným případem stavby, jež druhotně nabyla charakteru zvonice. Drobný románský kostelík byl postaven kolem r.1230. je charakteristický jednolodním prostorem s odsazenou věží, apsidou a především pseudogotickým patrem. Na jižní straně lodi je osazen románský portál, podobný svým tvaroslovím západnímu portálu farního kostela. Pro účely zvonice byl ulit obrovský zvon, r.1561 v dílně pražského zvonaře Brickího z Cimperka. Mimo něj jsou v románské věži ještě umístěny nad sebou dva menší zvony z 16. a 17.století