Home Up

CD Vánoce BKO

 

 

Email

United Kingdom

 

 

   

Bendův komorní orchestr je neprofesionální hudební těleso, které se zabývá studiem a interpretací hudby baroka a klasicismu se zvláštním přihlédnutím k hudbě českých mistrů. Byl založen 5. října 1956 v Ústí nad Labem a pro vystižení smyslu své práce přijal do názvu jméno významného českého skladatele 18. století, zakladatele scénického melodramu a představitele slavného českého hudebního rodu Bendů, Jiřího Antonína Bendy.
Naplnit unikátní dramaturgický záměr znamenalo zabývat se hudebně historickým průzkumem a vytvořit systematickou dokumentaci skladeb zejména hudebníků z českých zemí. Během uplynulých let se tak zejména zásluhou zakladatele a dramaturga orchestru u RNDr. Zdeněka Vodáka (zemřel v r. 1993) podařilo navázat trvalou spolupráci s našimi i zahraničními hudebními archivy a vytvořit při BKO dokumentační středisko historických notových materiálů, z nichž může tento orchestr čerpat podklady pro naplnění svých dramaturgických plánů.
Bendův komorní orchestr do dnešní doby uvedl na koncertních podiích více než 400 skladeb českých i zahraničních hudebních skladatelů 17. až 19. století, z nichž většina měla své novodobé provedení. Pro rozhlas BKO natočil přes 100 skladeb barokní a klasické hudby a pro PANTON nahrál 2 CD nosiče s hudbou českých autorů 18. století. V roce 2005 vyšlo CD Vánoce s hudbou starých mistrů. BKO pravidelně vystupuje v českých zemích i v zahraničí a spolupracuje z řadou našich a zahraničních významných sólistů.

 

Právě vyšlo nové CD

Bendův komorní orchestr
VÁNOCE s hudbou starých mistrů

Johann Christoph Petz         Concerto Pastorale in F
(1664-1716) pro dvě altové zobcové flétny, smyčce a basso continuo

Tomáš Norbert Koutník            Pastorella Hanatica
(1698-1774) pro bas, smyčce a varhany

František Xaver Pokorný         Pastorella in D
(1729-1794) pro orchestr a basso continuo

Jakub Jan Ryba                     Pastorella in Es
(1765-1815) pro soprán, alt, violu a smyčcový orchestr

Jiří Ignác Linek                     Pastorella in G
(1725-1791) pro bas, orchestr a varhany

Václav Pichl                             Sinfonia pastoralis in D
(1741-1805) pro orchestr a basso continuo

Johann Mathias Sperger            Recitativo et Aria in Es
(1750-1812) pro soprán, kontrabas, orchestr a basso continuo


Sólisté:
Eva Paulíčková, Ilona Veselovská (zobcové flétny)
Petra Erlebachová (soprán), Anna Havlíková (alt), Radek Krejčí (bas)
Martin Říhovský (kontrabas)

Dirigent: Jiří Havlík, člen České filharmonie

 

Slevy:

Při objednávce přes internet 10%

Ceny

Popis SKU # Cena Cena při obj. přes www
VÁNOCE s hudbou starých mistrů

sku-1

190,- Kč 171,- Kč

K cenám je nutné ještě připočítat balné a poštovné.

Dodavatel není plátce DPH

 

 

Home ] Up ]

Počítadlo přístupů zaznamenalo  návštěvníka této stránky.  

Send mail to vodakm@email.cz with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 SONUS Music Publishers
Last modified: února 12, 2007