Vaše dotazy


Zpět...
Sexuální problémy u mužů
Problémy dospělého muže
I. potíže, které muži bezprostředně vadí
II. problémy, které se vyvíjí skrytě
Stavba a funkce penisu

Porucha erekce, sexuální potíže, nebo impotence?
Zbytnění a rakovina prostaty
Poruchy výronu spermatu
Varikokéla

 


Varikokéla

   Pan J.B. trpěl potížemi s erekcí a ejakulací. Erekce byla slabá nebo vůbec nenastávala, ejakulace nastávala naopak velmi brzy. Kromě toho si přestal věřit, měl pocit neustálého stresu a přidaly se potíže s partnerkou.

   Vyšetřením hormonálních hladin jsme zjistili sníženou hladinu mužských pohlavních hormonů, nerovnováhu mezi jejich volnou frakcí a frakcí vázanou na bílkovinu (která není účinná).  Převažovala vázaná frakce (poměrná část). Dalším vyšetřením jsme zjistili, že pán má poruchu prokrvení varlat, tzv. varikokélu.

  
To je onemocnění, které je možné přirovnat ke křečovým žilám na nohou, ale v tomto případě jsou postiženy žíly v šourku. Staročesky se varikokéla nazývala "křečová žíla šourková". Vestoje a při zdvihnutí těžšího břemene se krev v žilách vrací zpátky do orgánu z kterého odtekla (v tomto případě do varlete). A protože už odevzdala kyslík a živiny, tak tam "překáží", tj. neuvolňuje prostor pro přitékání nové tepenné krve, která je na živiny bohatá.

  
V šourku navíc zpětný proud krve v žíle (tzv. reflux) zvyšuje teplotu nad hranici, která je pro činnost varlat důležitá. Varlata jsou v šourku (mimo tělo) proto, že při celkové tělesné teplotě (uvnitř těla je asi 37,5 °C) nemohou fungovat.

  
Šourek je vlastně termoregulační zařízení. Všichni muži znají "scvrklé pytlíky" v ledové vodě (varle vytaženo vzhůru a zahříváno) a "bimbající závaží" v letních trenýrkách bez podšívky (varle se ochlazuje větší vzdáleností od těla).

  
Pokud se žíly rozšíří, přestanou v nich fungovat chlopně, a krev se vrací do šourku, kde dělá nedobré věci. Žil, které odvádí krev z varlat je více, a jen jedna část z nich vede do břicha. Ta druhá část vede do pánve, a tady je rozšíření méně časté.

  
Mikrochirurgická operace varikokély minimálně zatěžuje pacienta a je nejracionálnějším  řešením doporučeným Mezinárodní andrologickou společností.

  
V celkové narkóze z krátkého řezu v třísle (asi 3 cm) se operatér dostává k semennému provazci (obsahuje chámovod, tepny a žíly varlete, nervy, mízní cévy a sval, který "hýbe" varletem) a pod velkým zvětšením jej otevírá.

  
Zvětšení a zobrazení na televizní obrazovce umožňuje speciální digitální kamera, takže operace pak trochu připomíná laparoskopii. Zvětšení je nutné k tomu, abychom od sebe odlišili  postižené žíly, které je nutno operačně ošetřit, a zdravé žíly, tepny a vše ostatní, což zase pečlivě chráníme před poškozením. Tepny a zdravé žíly jsou zde velmi jemné.

 
 Abychom jednoznačně poznali, kterou žílu je nutno ošetřit, je k dispozici sonda, která snímá proudění krve v cévách položením přímo na stěnu cévy. Průtok krve cévami je zvýšen léky aplikovanými přímo na stěnu cévy. Vyšší aktivita cév je patrná pod velkým zvětšením i dopplerovskou sondou.

  
Záznam proudění krve se nazývá dopplerovské snímání, podle astronoma Christiana Dopplera (narodil se v Salzburku blízko domu, kde bydlel W.A. Mozart). Jeho objev se týkal posunu frekvence světelného záření z hvězd, ale týká se i posunu frekvence zvuku a všichni lidé ho  znají: když slyšíte přijíždět auto k Vám (v předminulém století se říkalo lokomotivu), zdá se  Vám zvuk být ve "vyšší tónině" než když kolem Vás už auto projelo a vzdaluje se od Vás. Velmi dobře je to slyšet na závodech Formule 1. Přitom zvuk auta je pořád stejný, auto se jenom buď  přibližuje, nebo se vzdaluje. Toto se týká i pohybu krve v cévách.

   To lze během operace využít k odlišení zdravých a nemocných cév. "Superselektivně" pak lze ty nemocné přerušit a speciálním americkým šicím materiálem uzavřít. Ty zdravé je třeba ponechat, aby mohly přivádět a odvádět krev už bez vzájemného "přetlačování" ve varleti. Nakonec po sobě všechno operatér pečlivě pod velký zvětšením zkontroluje, všechny tkáně, do kterých musel říznout, zase zrekonstruovat opět zcela vstřebatelným syntetickým šicím materiálem, a ranku na kůži uzavřít dvěma třemi stehy.

  
Kosmeticky jizva po zhojení není prakticky vidět. Pacient se probudí pod dohledem anesteziologa a večer může jít domů (operaci je možné provést jako "one day surgery", tj. ambulantně). Několik dnů po operaci je vhodný domácí odpočinek.

  
Obnova normálního prokrvení a výživy varlete je základní potřebou pro to, aby varle mohlo fungovat. Hlavní funkce varlete jsou produkce hormonů a spermií. Nedostatek hormonů umí dělat  nepěkné věci.

  
Výše uvedená operace patří do té skupiny restituční terapie která se snaží obnovit (restituovat) tvorbu vlastních  hormonů. Substituce, neboli dodávání chybějících hormonů je léčbou, která může být dočasně použita po operaci (pak je trochu modifikována a říkáme modulace). U pánů, kteří vlastní hormony vytvářet nemohou (ať už pro své onemocnění nebo vyšší  věk), je substituční léčba zcela analogická hormonální substituční léčbě (HST) u starších žen, která také prodělala nelehkou cestu, než byla přijata. Nyní, s delším odstupem se ukazují její pozitiva, pacientky i gynekologové se již naučili "jak na to".