Ekoporadna Renata   |   Akce   |   Specializace poradny   |   Naučná stezka Hanýsek   |  Práce s dobrovolníky  |  Mapování R43 |  Rady pro ekospotřebitele  |  Desatero domácí ekologie


Užitečné a zajímavé odkazy

 

Internetové zdroje s ekologickou tématikou:

 

www.ekoporadna.cz : síť ekologických poraden STEP

www.ekolist.cz : ekologická poradna, zpravodajství, tiskové zprávy

www.priroda.cz : ekologické články, užitečné informace

www.ekolink.cz : katalog odkazů občanské společnosti a životního prostředí

www.ekovychova.cz : stránky o ekovýchově

www.mis.env.cz : metainformační systém na stránkách MŽP, odkazy na důležité subjekty

www.ecomonitor.cz : monitor zpráv o životním prostředí

www.ekoznacka.cz : značení ekologických výrobků

www.ekodum.cz : rozcestník pro ekologické stavitelství, úspory energií

www.ekodum.ecn.cz : ekologické stavitelství, úspory energií

www.pasivnidomy.cz : pasivní domy

www.szkt.cz : Veřejná zeleň - společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

www.ekozahrady.com : přírodní zahrady

 

Střediska ekologické výchovy:

 

www.pavucina-sev.cz : Pavučina - sdružení středisek ekologické výchovy

www.lipka.cz : Lipka - brněnské školské zařízení pro environmentální vzdělávání

www.rychtakrasensko.cz : Krásensko - krásenské středisko ekologické výchovy

www.olomoucko.cz/slunakov : Sluňákov - olomoucké středisko ekologické výchovy

www.terezanet.cz : Tereza - sdružení environmentální výchovy

www.paleta.cz : Paleta - pardubické ekocentrum

www.chaloupky.cz : Chaloupky - kněžické středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě

www.sev-ametyst.cz : Ametyst - plzeňské sdružení ochrany přírody

 

Nevládní organizace, převážně ekologické:

 

www.nature.cz : Agentura ochrany přírody a krajiny

www.sdruzeniarnika.cz : Arnika

www.atelier.ecn.cz : Atelier pro životní prostředí

www.brontosaurus.cz : Brontosaurus

www.biom.cz : CZ BIOM (organizace podporující rozvoj fytoenergetiky v České republice)

www.calla.ecn.cz : Calla

www.cennia.cz : Česká informační agentura životního prostředí

www.csvts.cz/cse : Česká společnost pro životní prostředí

www.csve.cz : Česká společnost pro větrnou energii

www.cso.cz : Česká společnost ornitologická

www.csop.cz : Český svaz ochránců přírody

www.detizeme.cz : Děti země

www.eps.cz : Ekologický právní servis

www.fairtrade.cz : FairTrade a rozvojové vzdělávání

www.greenpeace.cz : Greenpeace

www.hnutiduha.cz : Hnutí duha

www.jihoceskematky.cz : Jihočeské matky

www.khsbrno.cz : Krajská hygienická stanice pro Jihomoravský kraj

www.lea.ecn.cz : Liga ekologických alternativ

www.nesehnuti.cz : Nesehnutí

www.greenways.cz : Oživení

www.rosa.ecn.cz : Rosa

www.stuz.cz : Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)

www.veronica.cz : Veronica

www.vitaova.cz : Vita Ostrava

www.zelenykruh.cz : Zelený kruh

 

Odpady:

 

www.jaktridit.cz : stránky společnosti Eko-kom o třídění odpadů

www.recyklace.net : Informační odpadový server

www.petrecycling.cz : Recyklace PET lahví

www.ceho.vuv.cz : Centrum pro hospodaření s odpady

www.waste.cz : Internetový odpadový portál

www.infoodpady.cz : Informační portál v rámci projektu vědy a výzkum MŽP

www.ekodomov.cz : Bioodpady, kompostování

 

Potaviny a ekologické zemědělství::

 

www.bezpecnostpotravin.cz : Informační centrum Ústavu zemědělské a potravinářské inspekce

www.agronavigator.cz : Ústav zemědělských a potravinářských informací

www.kez.cz : Kontrola ekologického zemědělství

www.pro-bio.cz : Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO

www.countrylife.cz : Countrylife - zdravý životní styl (člen svazu PRO-BIO)

www.albiostyl.cz : Albio - biocentrum a bioobchod

www.biopotraviny.cz : klub přátel biofarem

 

Internetové zdroje s eko právní tématikou:

 

www.ceu.cz : sekce „databáze“ – aktualizované databáze:

                    1. Proces EIA/SEA (Hodnocení dopadů na životní prostředí)

                    2. Ekologicky šetrné výrobky

                    3. EVVO (NGO, instituce, další)

                    4. Registr EMAS (Systém řízení podniku a auditů)   

                    5. IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění)

                    6. IRZ (Integrovaný registr znečišťování)

www.aopk.cz : Ústřední seznam ochrany přírody – databáze zvláště chráněných území

www.otevrete.cz : web pro otevřenost veřejné správy : informace, účast veřejnosti a občanských sdružení

www.obcan.ecn.cz : účast veřejnosti na rozhodování, praktické informace

www.gov.cz : sekce „Zákony“ – právní předpisy ke stažení

www.env.cz : metainformační systém (odkazy na jednotlivé databáze)

www.eps.cz/poradna : internetová poradna, modelové případy a dotazy + právní odpovědi

www.atelier.ecn.cz : internetová poradna, právní rozbory, příručky

www.cepo.arnika.org : internetová poradna

www.cizp.cz : praktický rádce, podávání stížností

www.ochrance.cz : poradna, elektronická podatelna

europa.eu.int/eur-lex : právní předpisy ES