Ekoporadna Renata  |  Akce  |  Naučná stezka Hanýsek  |  Práce s dobrovolníkyMapování R43  Desatero domácí ekologie  |   Rady pro ekospotřebitele  |   Užitečné odkazy


Vnitřní ekologie člověka

 

je specializace naší ekoporadny v Boskovicích. Ne náhodou sídlíme v prodejně zdravé výživy :-)

 

Co to vlastně je "ekologie člověka"?

Odborně vzato je to obor, který využívá poznatků přírodních věd, filozofické antropologie, psychologie a sociologie (popř. některých idejí východní filozofie). Cílem je vymezit zásady zlepšující vztah mezi člověkem a životním prostředím.

 

Orientace do vnitřního prostředí člověka je zaměřena především na očistu od civilizačních deformací a obnovu vnitřní harmonie. Je důležité pochopit, že ekologická přeměna společnosti začíná v osobnosti každého člověka. Tato skutečnost je neobejitelná.

 

Následkem narušení vnitřní harmonie jedinec hůře snáší vlivy prostředí, což má negativní dopad na jeho tělesné i duševní zdraví. Řešením je vědomé uvádění se do harmonie, k čemuž slouží koncentračně-meditační praktiky, zdravá výživa a životospráva, bioenergetické metody (reiki), psychologie atd... Měli bychom mít neustále na paměti, že dlouhá cesta k nápravě společenské etiky začíná uvnitř každého člověka.

 

(Zpracováno podle přednášky Ing. Vladimíra Zemana ze Sdružení pro ekologii člověka)

 


V rámci září - měsíce biopotravin  jsme sepsali následující povídání (zkrácená verze ze zdroje: www.mesicbiopotravin.cz)

 

10   d ů v o d ů   p r o

   

1. Biopotraviny jsou zdravé
Je dokázáno, že bio zelenina a bio ovoce obsahují až o 50 % více vitamínů, minerálních látek, enzymů a dalších živin oproti konvenční produkci. Bio plodiny měly podle studií vyšší průměrný obsah všech 21 analyzovaných živin. Vědecké studie dokazují, že farmáři vystavovaní působení herbicidů jsou šestkrát více ohroženi rakovinou než ti, co v zemědělství nepracují.


2. Biopotraviny neobsahují přídatné látky a „éčka“

Biopotraviny neobsahují přídatné látky, které mohou způsobovat zdravotní problémy, jako srdeční onemocnění, osteoporosu, migrény a hyperaktivitu. Mezi zakázaná aditiva patří i ztužený tuk, aspartam (umělé sladidlo) a glutaman sodný.

 

3. Biopotraviny neobsahují pesticidy

Biologicky pěstované plodiny nejsou kontaminovány jedovatými chemikáliemi. Na povrchu jablka vypěstovaného konvenčním způsobem najdeme 20-30 umělých chemických látek, a to i po omytí. Voda tvoří 2/3 našeho těla a pokrývá 3/4 zemského povrchu. Odhaduje se, že pesticidy je kontaminována jak povrchová, tak podzemní voda. Většina zdrojů pitné vody ve venkovských oblastech je znečištěna dusíkatými hnojivy a těžkými kovy, které mají původ v intenzívním zemědělství. Monokulturně pěstované plodiny jsou náchylné na kalamitní výskyt chorob a škůdců, což nutí zemědělce aplikovat velká množství pesticidů na ochranu své úrody.

 

4. Biopotraviny neobsahují geneticky modifikované organismy

Při koupi biopotraviny si můžete být naprosto jisti, že byla vypěstována bez použití genově modifikovaného materiálu. Biopotraviny jsou jediný způsob, jak se vyhnout třeba i nevědomému požívání GMO, protože v žádném stupni výroby a zpracování biopotravin nesmějí být modifikované organismy použity. Odhaduje se, že v roce 2003 bylo v USA asi 65 % sóji a 55 % kukuřice vypěstované z geneticky modifikovaného materiálu.

 

5. Ekofarmáři nepoužívají antibiotika a růstové hormony
Pokud jíte mléčné a masné výrobky, biopotraviny jsou zárukou vašeho zdraví a zdraví vaší rodiny. Hospodářská zvířata chovaná intenzívním způsobem mohou být krmena antibiotiky, hormony, léky proti parazitům a jinými léčivy bez ohledu na to, jestli jsou nemocná nebo ne. Antibiotika přecházejí do masa a mléka zvířat a následně do organismu těch, kdo tyto potraviny konzumují. V ekologickém chovu se zvířatům podávají syntetické léky jen v odůvodněných a nutných případech a takové zvíře následně drží dlouhou inkubační dobu.

 

6. Bioprodukce snižuje závislost na neobnovitelných zdrojích
Z
emědělství se za poslední tři generace radikálně změnilo. Z malých rodinných hospodářství založených na lidské práci vznikly výrobní podniky zcela závislé na strojích, které spotřebovávají velká množství fosilních paliv. Ještě více energie se dnes spotřebuje na výrobu umělých hnojiv. Ekologické zemědělství používá tradiční metody pěstování, jako je ruční pletí, zelené hnojení místo umělých hnojiv, přirozenou obnovu půdní úrodnosti. V neposlední řadě místní výrobky často přicházejí na místní trh, takže odpadají tisíce zbytečně ujetých kilometrů.


7. Ekozemědělství podporuje „správnou“ ekonomiku

Biopotraviny ve skutečnosti nejsou dražší než konvenční potraviny, protože konvenční produkce je placena skrytě a nenápadně z našich daní. Platíme škody na řekách znečištěných hnojivy, platíme výzkumy a testy na BSE, vyvíjení nových typů pesticidů, likvidaci nebezpečných odpadů a důsledky znečištění životního prostředí. Americký autor Gary Null říká: „Když shrneme skutečné ekologické a sociální náklady na zavlažení jedné hlávky salátu, cena se bude pohybovat mezi 60-90 Kč.

 

8. Individuální přístup ke zvířatům
Zvířata chovaná na ekofarmě mají volný přístup na pastvu a mohou se chovat podle své přirozenosti. Ve stájích mají pohodlně podestláno, obvykle slámou, a dostatek prostoru. Dbá se na omezení negativních dopadů při transportu zvířat. Ekologičtí chovatelé nemusejí podávat svým zvířatům denně množství antibiotik a jiných léků, protože praktikují zdravý, vyvážený systém: nedrží na daném prostoru příliš mnoho zvířat a krmí je přirozenými krmivy. Hojně se používají homeopatika a bylinné přípravky.

 

9. Ekologické farmy chrání biodiverzitu
Intenzívní zemědělství způsobuje silnou erozi půdy. Rozoráním mezí, odlesněním krajiny, vysoušením bažin a regulací toků ztratily volně žijící druhy rostlin a živočichů svá přirozená stanoviště. V některých oblastech zmizelo přes 70 % ptáků, mnoha druhům motýlů, obojživelníků, plazů a malých savců hrozí vyhubení. V ekologickém zemědělství je zakázáno používat chemické látky, ať již umělá hnojiva nebo jedovaté postřiky, které zabíjejí živé organismy. Střídání plodin a pěstování starých zapomenutých odrůd, které jsou přizpůsobené místním podmínkám, stejně jako ochrana mezí a remízků napomáhá vrátit do krajiny téměř již vymizelé druhy rostlin a živočichů.

 

10. Biopotraviny jsou chutné
Mnoho špičkových kuchařů používá biopotraviny, protože prostě lépe chutnají. Péče o půdu se projevuje v kvalitě rostlin, z kvalitních rostlin se vyrábí kvalitní potraviny, bez umělých aditiv a zlepšovadel, která nejsou při bio výrobě povolena. Zvířata chovaná v podmínkách pro ně přirozených, bez stresu, s kvalitním krmením bez umělých náhražek, dávají pochopitelně maso, mléko a vejce nesrovnatelně lepší než konvenční velkovýrobní chovy. Biopotraviny mají proto výbornou chuť, což může potvrdit každý, kdo je ochutnal.

 


 

MOTTO: "Je velkou ironií, že jsme tolik riskovali, abychom přizpůsobili přírodu svým potřebám, a přesto jsme nedosáhli svého cíle. Nicméně je to tak."  Rachel Carson

 


 

JEHO SVATOST DALAJLAMA

 

"Naše Matka nám říká, abychom se chovali lépe. Všude kolem se množí známky toho, že příroda má své meze. Kromě toho krize životního prostředí, která je stále na postupu, zahrnuje všechno lidstvo, hranice mezi státy ztrácejí význam.

 

Pokud si ve své vlastní mysli vypěstujeme dobro a ohleduplnost, naše činnost přirozeným způsobem přestane ohrožovat život na Zemi. Ochranou přírodního prostředí a zastavením úpadku naší planety dáme také najevo úctu k lidskému potomstvu Země - naším příštím generacím - stejně jako k přirozenému právu všech živých bytostí na život na Zemi. Jestliže pečujeme o přírodu, může být bohatá, štědrá a nevyčerpatelná.

 

Důležité je, abychom odpustili pustošení v minulosti a pochopili, že bylo způsobeno nevědomostí. Zároveň bychom měli z etického hlediska prozkoumat, jaký jsme zdědili svět, zač jsme zodpovědní a co zanecháme příštím generacím. Hluboce doufám, že nalezneme řešení, která přestavět proti sobě zázraky vědy a techniky a současnou tragedii hladovění lidstva a hubení forem života.

 

Máme odpovědnost i schopnost chránit životní prostředí Země - její zvířata, rostliny, hmyz, dokonce i mikroorganizmy. Jestliže je mají znát příští generace tak, jako je známe my, musíme jednat teď. Pracujme všichni spolu, abychom uchránili a uchovali náš svět."

 

9. 2. 1990