|  Ekoporadna Renata  |   Akce   |  Specializace poradny  |  Práce s dobrovolníky  |  Mapování R43  |  Rady pro ekospotřebitele   |  Desatero domácí ekologie  |  Užitečné odkazy   |


Naučná stezka Hanýsek

 

seznámí kolemjdoucí s přírodním bohatstvím jižní části Podorlické pahorkatiny na Malé Hané. Jméno Hanýsek získala stezka podle mikroregionu Malé Hané, v němž se nachází. Hanýsek je také náš maskot, zvídavý lišák, který je průvodcem po jednotlivých zastaveních stezky, kterých je dohromady devět.

 

Stezka je koncipována jako okruh dlouhý 9 km, s možnou odbočkou na Kamennou svatbu (přibližně 7 km tam a zpět). Okruh začíná i končí na kopci na Šraňkách, kam se dostanete po červené turistické značce z centra Velkých Opatovic.

 

Na každém zastavení se setkáte s úryvkem řeči indiánského náčelníka Seattla (na pokračování se prolíná všemi panely). Náčelník hovoří o vztahu člověka k člověku a lidí k Zemi. Moudrost obsažená v jeho slovech je nadčasová a dotýká se nás všech.

 

Naučná stezka Hanýsek volně navazuje na naučnou stezku procházející městem. Stezka je značena bílým čtvercem s šikmým zeleným pruhem.

 


 

Nejzajímavější zastavení:

 

Opatovické hradisko - zbytky prastarého opevnění na kopci Hradisko ve výšce 513 m.n.m.. Pod Hradiskem se nachází reliéfy básníka Petra Bezruče a skladatele J.B.Foerstra vytesané do skály ak. sochařem Karlem Otáhalem.

 

Skalní útvarRýbrcoulovo srdce“ - mohutný, pověstmi opředený, pískovcový útvar u Borotína.

 

Františkovo zřídlo - v obci Velká Roudka, nedaleko zaniklých lázní z roku 1839, vyvěrá Františkův pramen s kvalitní pitnou vodou. Výborné osvěžení za horkých letních dnů!

 

☺ Skalní útvar „Kamenná svatba“ - kouzelné místo spojené s pověstí o zkamenělé svatbě. Při troše fantazie uvidíte v pískovcových balvanech koňská spřežení a svatební kočáry.

 

Arboretum v Borotíně - založeno koncem 70. let 20. století, otevřené od 21.3. - 1.11.. K vidění je bylinková expozice, rozmanité zahraniční zahrady, ukázky rodinných zahrádek, bonsaje, rozsáhlé alpinum atd., celkem přes 2000 druhů. Vedle arboreta v domě č.168 si můžete prohlédnout pohyblivé betlémy. Otevřeno vždy mimo pondělí, od 21.3. - 1.11..

 

 


 

Jednotlivé panely

ve formátu pdf

 

|   Panel číslo 1   |    Panel číslo 2    |    Panel číslo 3    |    Panel číslo 4     |    Panel číslo 5    |   Panel číslo 6    |      Panel číslo 7    |    Panel číslo 8    |    Panel číslo 9    |

 

 


Instalace nejvýše postaveného panelu - Hradisko

Značení stezky trvalo šest dnů...

Instalace textového panelu u Rýbrcoulova srdce

...ale povedlo se! Konec dobrý, všechno dobré :-)

Otáhalovy reliéfy - zde P. Bezruč a T. Mašek

...a z druhé strany skladatel J. B. Foester

Nejstarší stavení ve Velké Roudce

Bývalé lázeňské koupaliště v podzimním hávu

Františkův pramen s kvalitní pitnou vodou

V lese nad Františkovým pramenem

Lázeňské koupaliště po dlouhé zimě 2006

Budova lázní ve V.Roudce pomalu chátrá...

Za V. Roudkou - cestou na Kamennou svatbu

A konečně jaro! Koupaliště naposled :-)

Jeden z pískovcových útvarů Kamenné svatby...

...a tudy jeli svatebčané... :-)

Arboretum v Borotíně - Japonská zahrada

Japonská zahrada

Jeden z betlémů p. Františka Chlupa staršího

Něco z historie - začátek výstavby arboreta...

...koncem 70. let 20. století

Dokončeno začátkem let osmdesátých

Romantická posezení na lavičkách pod keři

Parková úprava kolem lázní ve Velké Roudce

Prostor před hlavní budovou - restaurace

Posezení pod korunami stromů pro desítky hostí

Jedna z vedlejších lázeňských budov

Hlavní lázeňská budova z jiného úhlu

Odvážlivci pro potěchu místních i hostů

Romantické zákoutí koupaliště

 


 

Poděkování

 

Rádi bychom na tomto místě poděkovali Muzeu Boskovicka a Moravskému Zemskému muzeu za odbornou spolupráci, památníku města Velké Opatovice (jmenovitě paní Zdeňce Budínové) za ochotné zapůjčení materiálů a klubu českých turistů (jmenovitě panu Zdeňku Kaderkovi) za pomoc při instalaci stezky.