6.6.2005

O věcech nadpřirozených

Na kraji lesa roste mohutná lípa. Je to velmi starý strom. Jeho kmen je široký a nepravidelný, větve jsou rozložité, koruna má objem několika mladších stromů. Roste tu odnepaměti, i ten nejstarší člověk z vesnice ji pamatuje jako velký dospělý strom. Málokoho napadne, že kdysi byla tato lípa malou sazeničkou; tak malou, že každé nepozorné šlápnutí rozhodovalo o bytí a nebytí této jiskry života. Kdysi mohla přijít velká povodeň a stromek vyplavit. Nebo mohlo nastat přílišné sucho. Při představách, co všechno mohlo ohrozit život malého stromku, se začíná točit hlava. Jak to, že vůbec přežil? Jak mohl přes celou nepřízeň světa vydržet až dodnes, kdy je už tak mohutný, že ani tornádo nesené západními větry nemůže ohrozit jeho tělo ukotvené v zemi silnými a mohutnými kořeny?   TEXT článku (ZDE)

1.11.2004

Ušlechtilé a vulgární světoobčanství

Hodně jsem přemýšlel o všem, co bych zahrnul mezi projevy ušlechtilého světoobčanství: To, že žiji s představou světa jako jediného místa svého pobytu a jako pozemšťan, bratr všech lidí, zvířat, hub, rostlin a nerostů, mohu, ba musím co nejpozorněji vnímat sebevzácnější a sebenepatrnější vzájemné vazby všeho vezdejšího. Světoobčan ví, že je jeho životní povinností se ve svých vazbách k pozemšťanům pohybovat s citem a pokorně, s roz­myslem a odhodlaně, s vědomím toho, co smím, mohu a musím očekávat, a právě proto důvěřivě. Zároveň je nutné si uvědomovat na jaký způsob jsem na světě doma. Umím být doma v říši lidí, a proto jsou mé potřeby a rozumy lidské. Umím být doma v okruhu svých lidí v krajině domova, a proto jsou mé touhy a rozumy české, a pak jsou ještě ryze mé, dotýkané a tepané vším a všemi, které znám. Každý se na svět dívá ze svého životně důležitého stanoviště: ryba z vody, letící pták z oblohy. Nikdo zde nemá všechno nebo nic.            TEXT článku (ZDE)

1.11.2004

O Pablbovi

Dnes vás seznámím s ne­bez­pečně se šiřící cizopasnou bakterií, jejíž odborný název je Pablb obecný. Tato bakterie se šíří vzduchem, vodou, jídlem, plátnem, novinami, rádiem, televizí a internetem. Její mimikry jsou obdivuhodné, neboť se dokáže maskovat tak, že je v podstatě nepostřehnutelná. Tato skutečnost znemožňuje její včasnou identifikaci a eliminaci.                  TEXT článku (ZDE)

1.6.2004 Nestůjme vkleče

Svět přísloví bývá tou nejpraktičtější poetikou všedního dne. Arabům pomáhá zdolávat lecjaké potíže ponaučení: "Rukou, kterou nemůžeš odseknout, potřes". Španělsko jsem nikdy neviděl, musí ovšem jít o zemi s velmi těžkou životní zkušeností, leccos o tom napovídá zdejší varovné: "Sliby se slibují, blázni se radují". My bychom měli být, alespoň jak to vnímám, národem menších či větších svéhlaviček. Naše: "Chytrému napověz, hloupého trkni" je nám za všech časů, za všech řádů a neřádů jasné. Skutečnou českou svéhlavičku za žádných okolností nenapadne se zeptat: A co by se mi jako mělo napovědět?                        TEXT článku (ZDE)
10.5.2004

CIVILIZACE

Velmi rádi se vychloubáme svou kulturností a hodnotami tzv. Evropské nebo euroatlantické civilizace. O jaké hodnoty jde ? Snad o ty, které přiměly desítky a snad i stovky Amerických a Britských vojáků nelidsky zacházet s válečnými zajatci v Iráku, nebo o ty , které drží na americké základně na Kubě bez soudu a bez obvinění stovky lidí, nebo snad ty , které ovládaly vojáky ve Vietnamské My-lai v březnu 1968 nebo snad dokonce ty, které ještě před 60 lety nahnaly miliony lidí do koncentračních táborů.         TEXT článku (ZDE)

11.4.2004

Zavrženíhodná kritika nacionalismu

 Čeští nacionalisté se naučili trpělivě snášet útoky , urážky a nadávky, vědouce , že právě jejich názor, jejich cit k širšímu společenství (národu) nepožívá žádné ochrany vně jejich srdcí. Antinacionalistické kruhy bohužel dokázali za těch několik málo let vyvolat v široké veřejnosti velmi obezřetný až bojácný vztah k čemukoliv, co s vlastním národem byť jen trochu souvisí. Lidé se začali stydět za lásku k vlasti i národu.                    TEXT článku (ZDE)

17.3.2004

ÚVAHA O LIDSKÉ SPOLEČNOSTI

Svobodná soutěž o moc. I tak by se dal charakterizovat politický systém, který je dnes nazýván-tak jak v minulosti mnohé jiné-demokracií. Je charakteristický zejména tím, že se řídí podobnými pravidly jako ekonomický systém-zpravidla vycházející z onoho systému politického-nazývaný volný trh, či kapitalismus. Dokonce bych si troufl říci, že se moderní demokracie zcela zbavila všeho čím by se mohla od kapitalismu lišit.                   TEXT článku (ZDE)

15.3.2004

ODSOUZEN K ZAPOMNĚNÍ

Smutné výročí vpádu Německé branné moci do naší země v roce 1939 si dnes jen málokdo připomíná . Je to přitom událost více než poučná a to hned v několika rovinách. Zůstaneme-li nepoučeni z této minulosti, vystavujeme se možnosti znovu ji prožít ... tentokrát s důsledky, které před 65 lety události nepřinesly jen díky náhodám a miliónům mrtvých spojeneckých vojáků.                     TEXT článku (ZDE)   

10.2.2004 NA OBRANU JAZYKA

Již před lety jsem začal sledovat, jak se stupňuje tlak na český jazyk a projevoval jsem strach o jeho budoucnost. Tehdy mi lidé říkali, že jsem paranoidní a hledám problémy tam, kde nejsou. Že prý jsou mé obavy neopodstatněné. Nelze přece srovnávat situaci našeho národa s tou např. Lužických Srbů. Mé předpovědi, že se brzy setkáme s dvoujazyčnými nápisy přišly mnoha lidem dokonce k smíchu….                TEXT článku (ZDE) 

29.1.2004 Vlastenectví jako čin

Šedivé ráno spatřilo svět. Na kávovém stolku mi ležela kniha s obsáhlým názvem "Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration". V rozespalosti jsem prolistoval pár stránek. Očekával jsem angličtinu i uvnitř. Nebyla tam, až na dva příspěvky dvou Čechů. Zauvažoval jsem. Pro Angličana nemá kniha smysl vzhledem k pro něj nesrozumitelnému vnitřku. Čech si ji nekoupí odrazen pro něj nesrozumitelnou předsádkou.                      TEXT článku (ZDE) 
23.1.2004

3 x A DOST

Velmi špatné výsledky trestní politiky, která ve velké míře není schopna odradit pachatele od recidivy, povzbuzují ve společnosti i mezi politiky tendence vedoucí ke snahám zavést tzv. institut 3 x a dost, který by pro určitý okruh trestné činnosti ustanovil automatické ukládání doživotních trestů v případě, že se pachatel třikrát dopustí taxativně vymezených trestných činů.                    TEXT článku (ZDE) 

9.1.2004 50 LET S TELEVIZÍ

Je tomu již 50 let, co naše domácnosti "zdobí" televizní přijímače. Neznám přesné statistiky o tom kolik Čechů nevlastní televizor, ale mnoho jich není. Televize se stala součástí našich životů, některým lidem se stala rádcem, druhým vítaným zdrojem informací, jiným přítelem a jediným společníkem.    TEXT článku (ZDE)

4.12.2003

POCHVALA

Nedávno jsem byl kritizován jednou ženou za to, že jsem přespříliš negativistický, cosi se mi stále nepozdává, všechny a vše kritizujíc nejsem schopen se příliš radovat obklíčen zlem okolního světa. Má ta žena svým způsobem pravdu.         TEXT článku (ZDE)

27.11.2003

SKOK Z OKNA

Jedno z několika mouder, které mi moji rodiče již od útlého mládí vštěpovali znělo velmi rozumně a věrohodně a já se rozhodl jej aplikovat. "Když všichni budou bez přemýšlení skákat z okna, skočíš snad taky ?" - říkali mi s mírnou ironií a snad i vírou v to, že se ve svém životem vyhnu davovému běsnění tu a tam provázející lidstvo. Domnívám se však , že vlastně nikdy nedocenili hloubku onoho příměru o skoku z okna.           TEXT článku (ZDE)

18.11.2003 Přidání jedenáctého příspěvku (F.M.Dostojevský - POLITICKÉ ÚVAHY) do virtuální knihovny v sekci PROJEKTY. 
16.11.2003

VE JMÉNU PRAVDY - LEŽ

Je to již 14 let. 14let od doby, kdy jsem ještě jako odrostlé dítě sledoval události, které přestože jsem je nedokázal chápat, již tehdy ovlivňovaly můj život. Ještě jsem nebyl schopen  uvědomit si stávající režim v celé jeho absurditě, nevěděl jsem nic o zločinech, které soudruzi napáchali na mém národu a zemi. Národu a zemi-ani tato slova pro mě neměla téměř žádný význam….         TEXT článku (ZDE)

7.11.2003

SPOLEČNOST SE MĚNÍ....

Každý druhý pohřeb v našem hlavním městě probíhá bez obřadu a dvacet uren ze 100 zůstane nevyzvednutých.Tzv. "odborníci" zarážející skutečnost vysvětlují tím, že lidé se snaží vytěsnit smrt ze svého života, myslícímu jedinci však je naprosto jasné, že příčiny tkví v abnormálním uvolnění rodinných vazeb, nastupující ideologii sobectví , chamtivosti a odcizení. Naše společnost se mění, redefinuje hodnoty, postavení a identitu jedince, vztah k životu, smrti, přírodě a také k druhým.              TEXT článku (ZDE)

 

 

 

poslední aktualizace

6.6.2005

 

PODPORUJEME kvalitní nezávislé časopisy

 

ČESKÉ LISTY: Čechova 1100, Hradec  Králové , 500 02

NÁRODNÍ MYŠLENKA PO.BOX 18, Hodkovice  n. M ,  463 42

 

doporučujeme:


Upozorněte na naše stránky přidáním ikony

 

   TOPlist  


NAVRCHOLU.cz


KONTAKTY:     e-mail:  sponh@volny.cz     -      TEL: 732238161