POCHVALA

Nedávno jsem byl kritizován jednou ženou za to, že jsem přespříliš negativistický, cosi se mi stále nepozdává, všechny a vše kritizujíc nejsem schopen se příliš radovat obklíčen zlem okolního světa. Má ta žena svým způsobem pravdu.

A já to musím uznat - nejen proto, že kritizujícím elementem je má manželka (každý ženatý jedinec ví o čem teď mluvím), ale i samotinký cítím, že není žádoucí se odcizit společnosti utonutím v negativistické , třebas i oprávněné, stále proudící řece kritiky. Jí i vás však prosím o shovívavost, vždyť nikdo si neumí představit, jak těžké je chválit svět, který je cizí , tak strašlivě naskrz cizí. A dost...... Hodlám v tomto článku, bez ironie, sarkasmu a nadsázky nalézt chvályhodné ostrůvky nebo i ostrovy uprostřed našich lidí, naší společnosti i naší země. 

Možná se to může zdát někomu jako neřest, ale osobně neuznávajíc prušáckou slepou poslušnost cením si na našich lidech jejich mírný odpor k autoritám, pokud je spojen s kritickým posuzováním předkládaného. Snad právě proto u nás nikdy nezapustil kořeny kult osobnosti (k velké nelibosti některých), totalitní a autoritativní režimy měli jen povrchní podporu (byť pokrytecky dlouhodobě předstíranou) a i politická frazeologická propaganda u nás neslaví takové úspěchy jak by si politici představovali. Uznávám, že tato pochvala není zcela neprůstřelná , obecně uznávaná a jednoduše přijatelné, neboť určité přirozené autority by samozřejmě měli být respektovány. 

Nelze předpokládat, že poměr mezi kvalitními a nekvalitními, dobrými a zlými, hloupými a moudrými lidmi je u nás větší či menší než jinde ve světě. Nelze ani říci, že každé jednotlivá osobnost je veskrze prostoupena jednou z oněch charakteristik. Snad u každičkého človíčka lze v určitých situacích odhalit jeho vnitřní dobro, pokaždé překvapující úžasnou lidskostí , která vlévá naději, že "člověk" ještě v lidech nezemřel. Tato prosvětlení lidských duší, byť mnohdy drobná, jsou potěšujícím balzámem utužujících společenskou soudržnost i víru v zkvalitňování člověka.

Jsem velkým příznivcem lidského rozumu a rozvinuté lidské myšlení považuji za nutnost naplňující přirozenost našeho druhu. I v této oblasti lze samozřejmě chválit. Je to sice někdy obtížné probít se přes množství dogmat, povrchní frazeologie, předsudků, arogance a lidské pýchy, ale tam někde za tím vším se v našich lidech nachází cosi moudrého, odlesk selská (přírodní) moudrosti našich předků. Často se setkáme s tím, že jedinec ví dobře co je správné, dokonce toto přesvědčení je neuvěřitelně precizně zdůvodněno, avšak osobně jej neaplikuje s poukazem na jeho nefunkčnost v lidské společnosti vytvořením různých tzv. legitimačních teorií. Rozvinuté sociologické a psychologické myšlení našich spoluobčanů je někdy skutečně na velmi vysoké úrovni. Fakt, že politikům a novinářům málo kdo věří je jasným důkazem, že kritické myšlení v Čechách má silné zázemí.

Chválit dál by zřejmě bylo nad moje síly. Je nesmyslné kritizovat za každou cenu, nenabízet alternativy a zpochybňovat každičkou věc , na druhou stranu samolibě a povrchně vychvalovat cosi, co nemá hodnotu je stejně nesmyslné. Své místo v tomto světě si hledá nejen jednotlivec , ale i celá společnost. Bez kritiky by jistě stagnovala a nebyla schopna progresivního vývoje, vršíce nekritizovatelné chyby postupně by umírala. Bez poctivé pochvaly a ocenění nemá společnost ani jednotlivci ověření správnosti a svého místa, jsou neukotvení a odcizující se. Až příliš jsme se naučili v minulých letech buďto neustále kritizovat (zejména druhé) nebo nekriticky vychvalovat (zejména sebe). Snad se ku prospěchu sebe samých naučíme pokoře a umírněnosti i v této věci.

Jaroslav Janovec       

  

  

 

 

poslední aktualizace

4.12.2003

 

PODPORUJEME kvalitní nezávislé časopisy

 

ČESKÉ LISTY: Čechova 1100, Hradec  Králové , 500 02

NÁRODNÍ MYŠLENKA PO.BOX 18, Hodkovice  n. M ,  463 42

 

doporučujeme:


Upozorněte na naše stránky přidáním ikony

 

   TOPlist  


NAVRCHOLU.cz


KONTAKTY:     e-mail:  sponh@volny.cz     -      TEL: 732238161