SPOLEČNOST SE MĚNÍ....

.... aneb hromadný příchod nadčlověka

Každý druhý pohřeb v našem hlavním městě probíhá bez obřadu a dvacet uren ze 100 zůstane nevyzvednutých.Tzv. "odborníci" zarážející skutečnost vysvětlují tím, že lidé se snaží vytěsnit smrt ze svého života, myslícímu jedinci však je naprosto jasné, že příčiny tkví v abnormálním uvolnění rodinných vazeb, nastupující ideologii sobectví , chamtivosti a odcizení. Naše společnost se mění, redefinuje hodnoty, postavení a identitu jedince, vztah k životu, smrti, přírodě a také k druhým.

F.Nietzsche ve svém díle "Tak pravil Zarathustra" vyjádřil přesvědčení, že člověk musí být překonán, aby místo něho mohl nastoupit nadčlověk, tvor zbaven soucitu, lásky k bližnímu, touze po spravedlnosti a ctnosti - plodný svým sobeckým egoismem. Tento typ živočicha zdá se hromadně přichází, alespoň na tzv. západě se pod jeho kroky mění vztah k mrtvým, nenarozeným i živým. Nesdílím představy o nadčlověku jako vyšší formě člověka ani představu, že člověk sobecký byl vždy, jen nyní má rozsáhlejší možnosti uplatnění. Existence početné skupiny zastánců teorie o kontinuitní přítomnosti zla stejného rozsahu v lidské společnosti a nemožnosti morální výchovy člověka (například slavné Čapkovo - člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví) nic nemění na faktu, že v různých údobích lidské historie , různých kulturních oblastech a různých formách vlády lze snadno v konkrétních oblastech odlišit příklon k určitému druhu chování. Naprosto jasným příkladem je právě výše uvedené nepietní chování vůči zemřelým, které ve společnosti věřící v posmrtný život by bylo (a dosud skutečně bylo) nemyslitelné z podstaty hodnot, na kterých společnost spočívá.

Pro hledání alternativ, systémových řešení a možných forem nápravy je nezbytné zodpovědět základní otázku o učitelnosti zdatnosti a s ní související otázku podílu zděděného a naučeného. Obě krajní stanoviska, to jest absolutní víra v učitelnost ctnosti i přesvědčení, že lidé jsou ve své podstatě shodní a nepoučitelní  jsou dle mého názoru chybná. Bezesporu část našich vloh a charakterových vlastností máme vrozenu (někdy se uvádí až 80 %), rozdílnost lidí z různých kulturních prostředí nebo sociálních vrstev, rozdílnost jednání lidí s různým vzděláním je však důkazem o učitelnosti alespoň části našich zdatností. To samozřejmě nemůže být vykládáno jako absolutně platné, neumožňující sociální mobilitu.

 Interakcí s druhými se učíme, což při dlouhodobém působení má vliv i na naše vrozené vlohy. Pozorujeme-li tedy nyní změny v naší společnosti můžeme předpokládat, že pokud se nepodaří zastavit trend , jednou se stane trvalou součástí naší výbavy.  Zatím svět efektivního sobeckého nadčlověka není přijatelný pro každého, odboj proti tomuto trendu je bohužel neúčinný, používání tradičních obran (např. náboženství) je neefektivní. Potěšující je , že pokud lze společnost formovat negativně, je možná také její kultivace pozitivní. Naše vrozená charakteristika nás samozřejmě determinuje, ale určitou část naší identity jsme schopni vlastní vůlí a rozumem směřovat buď jedním nebo druhým směrem.

Celé věky se filozofové i politici přou o formu spravedlivé vlády. Kvalitní posouzení otázky o učitelnosti ctnosti je i v tomto ohledu velmi důležité. Nelze-li totiž lidi zdatnosti učit, pak nejlepší formou je sofokracie, pokud ovšem je člověk učitelný, pak nejpřirozenější formou bude přímá demokracie. Bez ohledu na tyto teoretické koncepce, moderní západní svět jde svou vlastní cestou k nadčlověku, žijícím v konzumnímu totalitarismu, ovládaném oligarchy prostřednictvím velkých nadnárodních koncernů určujících co, kdy a jak budete činit. Za toto "drobné" zotročení máte tu "čest" žít v materiálním blahobytu, mít dobré auto, ledničku , video a mobilní telefon. Jen nečekejte, že si vaši potomci vyzvednou v pietě vaší urnu, neboť i oni chtějí své auto, ledničku , video a mobilní telefon - urnu jaksi nepotřebují.

Jaroslav Janovec  

 

 

poslední aktualizace

7.11.2003

 

PODPORUJEME kvalitní nezávislé časopisy

 

ČESKÉ LISTY: Čechova 1100, Hradec  Králové , 500 02

NÁRODNÍ MYŠLENKA PO.BOX 18, Hodkovice  n. M ,  463 42

 

doporučujeme:

      TOPlist  


Upozorněte na naše stránky přidáním ikony

 

 


NAVRCHOLU.cz

 

KONTAKTY:     e-mail:  sponh@volny.cz     -      TEL: 732238161