ÚVAHA O LIDSKÉ SPOLEČNOSTI

Svobodná soutěž o moc. I tak by se dal charakterizovat politický systém, který je dnes nazýván-tak jak v minulosti mnohé jiné-demokracií. Je charakteristický zejména tím, že se řídí podobnými pravidly jako ekonomický systém-zpravidla vycházející z onoho systému politického-nazývaný volný trh, či kapitalismus. Dokonce bych si troufl říci, že se moderní demokracie zcela zbavila všeho čím by se mohla od kapitalismu lišit.

   Zůstává tedy otázka, zda je tento vývoj správný, či nikoliv . A hle- politici moderní demokracie si tuto otázku vůbec nepokládají, neboť právě otázky tohoto typu jsou tím, nepotřebným a neefektivním mrháním sil a prostředků! Moderní politik neumí, nechce a nemůže umět přemýšlet nad směrem, kterým se lidská společnost vydává. Takové chování by ho zcela jistě diskvalifikovalo v dalším soutěžení o moc! Tak jako v hospodářském světě platí zákon nabídky a poptávky, sílí vliv reklamy a marketingových triků, tak ve světě politickém značně zdeformovaném pokryteckou konzumní společností existuje společenská objednávka, zástupy poradců, kteří soutěžícím o moc radí jak se líčit, oblékat a mluvit, tak aby svůj „program“ lépe prodali. Vítězí zpravidla ten, kdo svému programu zajistí dostatečnou reklamu. Tyto programy nejlépe vystihují skutečnost, že se  politici snaží pouze reagovat na momentální zájmy voličů, bez hlubšího zamyšlení nad tím, jaké může jejich rozhodnutí mít následky.

    Základním atributem, jakýmsi nosným pilířem fungování  lidským mozkem obdařené společnosti by dle mého názoru by měla být hluboká rozvaha!  Politická elita by si měla začít uvědomovat, že naše generace není tou poslední a že nelze uvažovat způsobem-po nás potopa.

Politik vyrábí programy jen na základě současných problémů, které jsou většinou důsledkem předchozích kroků předchozích politiků. Politika politiků nemá žádné pevné základy. Přestože politik významným způsobem ovlivňuje směřování společnosti, nezamýšlí se nad jejím smyslem! Politik nechce znát podstatu problémů jež řeší. Nezajímá ho jak a proč např. vznikalo organizované lidské společenství a jaký význam má dnes-tedy základní otázky pro pochopení potřeb organizmu za jehož mozek bychom mohli s trochou nadsázky politiky považovat. Proto je možné sledovat jednání, která jak se zdá naprosto postrádají pud sebezáchovy. Proto je možné sledovat kroky, které na první pohled mohou působit osvíceně a pozitivně-zejména v oblasti postupné liberalizace společnosti,  ale při hlubším zkoumání však zjistíme, že na takové kroky je příliš brzy-pokud je vůbec možné je bez katastrofálního dopadu realizovat.

   Absence rozumného uvažování však není jen výsadou politiků. Dnes v době, kdy má člověk největší možnosti v oblasti informací a vzdělání, kdy je možné se bez problémů dostat téměř k jakékoliv knize, se tento tvor, který se díky schopnostem svého mozku považuje za vrcholný výtvor pozemské přírody-případně Boha(ů), řídí výhradně svým žaludkem a pocity-tedy tak jako by ho právě mozek neodlišoval od ostatních tvorů. Takové chování je velmi nebezpečné.  Přestože nám  možnost rozvinutého myšlení pomáhá k uspokojení našich biologických potřeb a je jakýmsi vyvážením nekonkurenceschopné tělesné konstrukce člověka, může nás tato schopnost-pokud s ní budeme nakládat neuváženě-také zahubit! A to nemusím mít nutně na mysli zbraně hromadného ničení a podobné nesmysly, které jsme k hubení lidí vymysleli.

   Nemohu si pomoci, ale budoucnost vidím v odstínech šedi! Člověk, který nepřemýšlí volí do svého čela politika, který si ani nemůže přemýšlení dovolit, neboť by ho člověk nepochopil a tudíž ho nevolil. Politik dál řeší problémy současnosti, bez pomyšlení na budoucnost a poučení z minulosti… 

   Máme tendenci vždy a všude hledat viníky. Velmi neradi si přiznáváme vlastní chyby a tak budeme dál sedět a křičet do světa svou nespokojenost s politikou. Budeme chtít vidět výsledky jejich práce a budeme je dále volit. Někteří z nás budou zakládat strany, či do jiných vstupovat s nadějí, že právě to je to pravé. Vždy to ale dopadne stejně! Politici totiž svět nespasí! Politika není lék na nešvary společnosti-nemůže jím být, protože, přiznejme si to, je odrazem společnosti! Pokud má dojít k nějakým skutečným změnám, musí tyto změny začít u člověka u každého z nás. Pouze lidé řádně užívající mozek mohou zvolit politika s podobným „postižením“. Pouze z lidu, kde je lež, či krádež pro každého vnitřně nepřijatelná může vzejít čestný politik. Nejprve  se musí změnit člověk, teprve potom se mění společnost kterou utváří! Začněme tak, že se nad tím zamyslíme….

Stanislav Hulín

 

 

 

 

poslední aktualizace

17.3.2004

 

PODPORUJEME kvalitní nezávislé časopisy

 

ČESKÉ LISTY: Čechova 1100, Hradec  Králové , 500 02

NÁRODNÍ MYŠLENKA PO.BOX 18, Hodkovice  n. M ,  463 42

 

doporučujeme:


Upozorněte na naše stránky přidáním ikony

 

   TOPlist  


NAVRCHOLU.cz


KONTAKTY:     e-mail:  sponh@volny.cz     -      TEL: 732238161