PADESÁT LET S TELEVIZÍ

Je tomu již 50 let, co naše domácnosti "zdobí" televizní přijímače. Neznám přesné statistiky o tom kolik Čechů nevlastní televizor, ale mnoho jich není. Televize se stala součástí našich životů, některým lidem se stala rádcem, druhým vítaným zdrojem informací, jiným přítelem a jediným společníkem.

Považuji za nutné upozornit, že nejsem znalec mediální scény a ani televizní vysílání pravidelně nesleduji, proto tento příspěvek nepovažujte za odbornou studii, jen za výpověď člověka , který zábavu miliard shlédl náhodou vlivem nemoci, která jej před obrazovku nanedlouho upoutala více, než by si přál.

První co mne upoutalo jsou samozřejmě reklamy. Široké úsměvy a nepřirozeně rozjasněné tváře těch, kteří našli ten správný šampón, hygienické potřeby, lék proti akné či na hubnutí , představa, že zakoupením příslušného vozu stane se z vás konečně ten nejdokonalejší a nejlepší jedinec jsou sice "zábavné" , mnohé jedince však ovlivňuje, stanovuje pro ně iluzorní , falešné či méně hodnotné životní hodnoty a cíle. Reklamy jsou takové ze své podstaty, z účelu pro který existují, těžko je proto kritizovat a průměrně inteligentní jedinec tento jejich atribut může rozpoznat. Velmi podobným žánrem jako reklamy jsou však pořady o slavných osobnostech, propagující tu či onu osobnost, jenž je dle autorů hodna obdivu , nápodoby či pozornosti. To co bylo výše zmíněno o reklamách je bohužel i zde praktikováno s tím rozdílem, že divák již mnohem hůře může odhalit plochost podaných informací.

Podivuhodné úrovně dosahují diskusní pořady. Diskuse bez oponentního prvku jaké vytváří veřejnoprávní ČT jsou již pověstné a nemá smysl se tímto komickým žánrem vůbec zabývat. Komerční televize se sice ubírají jiným směrem, třeskutým až konfrontačním rozhovorům však většinou chybí hloubka, kterou plochá obrazovka zřejmě nedokáže zprostředkovat. Omezený výběr účinkujících je jen důsledkem uzavřené politické scény a nutnosti reprezentativnosti, který je pro komerčně založené televize základním kritériem.

Největší  problém televizního vysílání vidím ve skutečně zarážející úrovni zpravodajství. Na jejím základě totiž občané formují své postoje, zejména politické. Základním předpokladem pro každé správné rozhodnutí jsou totiž informace, které musí být nejen dostupné , ale také pravdivé a neklamavé. V tomto světle zpravodajství jak na veřejnoprávním kanálu, tak i na komerčních televizích naprosto selhává. Jejich tendenčnost , mnohdy dokonce lživost (často postačí jen zamlčení určité doprovodné informace osvětlující či doplňující informaci hlavní) vytváří situaci, ve které divák nemá prostor pro samostatné zvažování podaného, nýbrž je vystaven na sebe navazujícímu sledu do sebe zapadajících informací, vedoucí jej "neomylně" k tomu cíli, který dramaturg lidského myšlení považuje za jedině správný. Televizní zpravodajci již zcela zapomněli na fakt, že informace by většinou mněli být předkládány bez hodnotících soudů, které divák totiž nedokáže častokrát oddělit od vlastní nosné informace.

Nelze hodnotit televizi a její padesátileté působení bez zamyšlení se nad smyslem, který tento informační prostředek má mít. Tento smysl bude u veřejnoprávního média jiný než u komerčního. Také různí občané budou odlišně definovat tento smysl. Zdá se však , že v současnosti se začíná zužovat jen na zábavný prvek a to dokonce i u hlavního veřejnoprávního kanálu , jehož tvůrci by neměli zapomínat na výchovnou úlohu, kterou televize může mít. 

Nesouhlasím s příkrým odsouzením televizního vysílání jako takového. Pokud bude podávat nezkreslené informace, ponaučení i hlubší myšlenky, zprostředkovávat významná díla minulosti, vést k ekologické, mravní , právní i etické kulturnosti člověka, pak může být velmi pozitivním činitelem. V žádném případě však nelze výchovné působení televize přeceňovat. I v budoucnosti bude zajisté zejména prostředkem zábavy miliard a doufejme jen, že zábavy nikoliv příliš škodlivé - alespoň těch 50 let televize v naší zemi to zatím ukazují.

Jaroslav Janovec           

 

 

 

 

 

poslední aktualizace

9.1.2004

 

PODPORUJEME kvalitní nezávislé časopisy

 

ČESKÉ LISTY: Čechova 1100, Hradec  Králové , 500 02

NÁRODNÍ MYŠLENKA PO.BOX 18, Hodkovice  n. M ,  463 42

 

doporučujeme:


Upozorněte na naše stránky přidáním ikony

 

   TOPlist  


NAVRCHOLU.cz


KONTAKTY:     e-mail:  sponh@volny.cz     -      TEL: 732238161