KDO JSME ?

SPONH je organizací sdružující občany ČR, kteří chtějí být odpovědnými a tvůrčími členy svého národa, s cílem chránit a rozvíjet hodnoty, vlastní našemu prostředí. Základním východiskem naší činnosti není přesvědčení o vlastní pravdě a absolutní správnosti prezentování názorů , ale naopak hledání možností a cest  jak prospívat národnímu společenství. Mravní a charakterová hlediska jsou pro nás mnohem významnější, než názory na řešení jednotlivých politických problémů. Náplní činnosti SPONH není politická práce a do této oblasti chceme zasahovat maximálně obecnými politologickými rozbory. Hlavní úkol SPONH spatřujeme ve vymezování a ochraně hodnot, v mravním a charakterovém zkvalitňování členstva , vzájemné pomoci a tvorbě společenstva, které bude schopné pro své odborné i mravní kvality účinně pomáhat v celospolečenském měřítku k obrodě národa.

SPONH  jako signatář České deklarace se plně ztotožňuje s textem dokumentu, který slouží jako základní  program organizace. SPONH se přihlašuje zejména k §3 odstavci 5, ve kterém spatřujeme těžiště našeho působení: "Kvalita národa logicky závisí na kvalitách jedinců národ tvořících. Rezignovat na mravní výchovu, na posilování kladných charakterových vlastností a vyspělé právní vědomí společnosti je trestuhodné popření pudu sebezáchovy. Tato rezignace zřejmě nejvíce decimuje v moderní době naší společnost. Nejpřirozenější obranou je obnova v historii ověřených tradic, na moderní problémy je však nutné reagovat přístupy novými." 

SPONH chce být organizací velmi otevřenou, postavenou na demokratických principech a pluralitě názorů, neboť se domníváme, že pouze v takovém prostředí lze při střetech jednotlivých postojů nacházet kvalitní východiska i  konsensus. Bez této možnosti podrobovat každý postoj kritice, zakrňuje každý, byť sebelepší názor. Kromě odpovědného přístupu k vlastnímu národu je schopnost otevřené a demokratické diskuse, souběžně s určitým mravním základem, předpokladem pro členství v SPONH.   

 

 

poslední aktualizace

27.11.2003

 

PODPORUJEME kvalitní nezávislé časopisy

 

ČESKÉ LISTY: Čechova 1100, Hradec  Králové , 500 02

NÁRODNÍ MYŠLENKA PO.BOX 18, Hodkovice  n. M ,  463 42

 

doporučujeme:


Upozorněte na naše stránky přidáním ikony

 

   TOPlist  


NAVRCHOLU.cz


KONTAKTY:     e-mail:  sponh@volny.cz     -      TEL: 732238161