Stránky jsou přemístěny na novou doménu http://www.sportbus.cz .