TOPlist

SORRY, ale

protože žiju ve státě řízeném kretény (s malým "k") a pracuji ve firmě spolu s Kretény (s velkým "K") a protože The Digital Millennium Copyright Act má dlouhé prsty a sužuje i lidi v zemích, ve kterých DeFacto i DeJure neplatí, ale i kvůli mnoha dalším méně zajímavým důvodům, jsem došel k rozhodnutí, že nemá cenu chcát proti větru, totiž snažit se svobodně šířit informace po internetu a nezištně tak pomáhat mnoha lidem.

Věz tedy, že všechno je na hovno, akorát včely jsou na med a ten je taky na hovno.

 


Můj milý zápisníčku,
protože bych nerad zápiskama do tebe porušoval autorský zákon nebo se dopouštěl pomluvy, bude v tobě virtuální hovno, který snad nikomu smrdět nebude.

 

První kousek velkého virtuálního hovna:

já Kretén nebohý, koupil jsem sobě DVD nosič za dlouhé peníze jsa přesvědčen, že mi poskytne slibovanou zábavu, leč hovno hovno slavný soude, disk mi přinesl toliko zklamání, neb nějaké prase zprasilo část jeho výroby zvanou authoring. A co teď s tím? Obsah libý, leč v nelibém kabátě sobě jsem pořídil, a ve státě tomto zkurveném se spravedlnosti reklamací nedovolal.

Trest, trest na ty vyžírky! Toho jim třeba. Leč škoda peněz tratit za nájemné mordýře, i když spravedlnosti se dovolati jinak nelze. Rozum velí stáhnout vocas a držet hubu a krok.

Leč pýcha sžírá, já šikovný přece jsem a nezprasený entertainment sobě na vlastnoručně vyrobeném DVD nosiči přece dopřáti si mohu! Tož vyhrň si rukávy a hurá do práce, milý brachu.

DVDDecrypter jest ti jako první potřeba. Správně jej nakonfiguruj, nechť VOBy dělí po souborech a demuxy naopak nedělí, video time stamp offset z nich do hoven dává a rovněž chaptery exportuje.

Obsah versatile disku zpraseného pak sobě na disk jím zkopíruj. Na výběr máš možnosti tři, tož prvních dvou využij a celý disk ve File módu sobě stáhni, následně pak v IFO módu postahuj sobě jednotlivé PGC, však na paměti měj, že co demuxovati lze, to demuxovati dej. Avšak filesystém podporující soubory větší než 4 GB nejspíše potřebovati budeš a s FAT32 či nedejbože FAT16 sobě ni omylem nevystačíš. VOBy takto vzniklé prohlédni sobě programem DVD2AVI, bys přehled získal, co se ve kterém z nich za poklady skrývá. Rovněž demuxované soubory zkontroluj, zda-li obsahují to, co od nich očekáváno jest. Máš-li úmysl ten, pak sobě v témže čase ulož D2V projekty od každého VTS, bys z nich mohl získati AVI nebo image sequence (jest ti třeba též VFAPI reader či AviSynth a VirtualDub), potřebné například pro tvorbu menus.

Mají M2V a AC3 soubory, jež hodláš užít méně než 4 700 000 000 bytes? Pak s nimi samotnými nemusíš činiti ničeho dalšího. V případě opačném zvaž, co vypustit a co přerekompresit. I zde jest mnoho cest, kudy se vydat.

Dále pak Zuggyho SubRip užij, neb extrahovati titulky jest třeba z VOBů z demuxu vzešlých. Pakliže titulky perfektní jsou a žádných změn jim činiti netřeba, extrahuj jich do BMP obrázků a SON souboru popisného. V případě opačném dej text rozpoznati (OCR) do SRT formátu a pozice umístění titulků rač zachovati. Text chybně rozpoznaný bude třeba opraviti, zde jest mnoho možností jak tak učiniti a rozumu zdravého sobě při tom zachovati.

Obraz a zvuk, kterému chceš titulky přizpůsobiti a k naprosté dokonalosti je tak dovésti, musíš sobě dopřát v podobě stravitelné pro korekční nástroj, jež hodláš k opravě a ladění využíti. Neb mě srdci nejbližší vlastní výtvor jest, M2V a AC3 do MPG zmuxuji či do AVI pomocí DVD2AVI a VirtualDubu převésti nechám. Pak jest mi potřebné SRT do programu SubtitlesK5ky naimportovati a ihned poté jako MicroDVD SUB file nechat uložiti a od tohoto okamžení, práce těžká již to není, s chutí pusť se do ladění.

Jsem-li po nějakém čase hotov, titulky v STL formátu dám vyexportovati. Zachováno zůstane formátování textu jednotlivých titulků (tučné, kurzíva) i vertikální pozice jejich, což pro DVD žádoucí jest.

Program chytřejší Malování poté spusť a potřebné obrazovky se statickým či animovaným menu sobě stvoř. Věz, že statickému menu jest nutno dopřáti background picture a subpicture, zatím co animované menu regulérní M2V pro background vyžaduje, subpicture jest i v tomto případku jen statická maska pro butóny. Cesta, kterak z VOBů vyextrahovati subpicturesy či snad celá menu s butóny a potřebnými vazbami, známa mi není, tvořím tedy subpicture odznovu a též sestavuji sobě menu po vzoru původního. Častěji však tvořím menu zcela jiné, prostší, však též i k užití jednodušší. Obrázky sobě jako BMP ukládám, subpicture pak jako 4 bit color.

Vše jest hotovo? Pak tedy Spruce DVDMaestro nastartuj a nový projekt založ. Vytvoř v něm tolik movies a tolik menus, kolik si situace žádá a zkontroluj u všech jejich properties, především pak nezapomeň ošetřit nežádoucí ovládací čudlíky a rovněž si pohlídej FPS a aspect ratio. Doporučuji též zakázat přeskakování posledního chapteru. Jako další naimportuj do projektu všechny podklady (M2V, AC3, BMP menus), co by assets. Dopřej Maestru času a nech ho vytvořit PRA a PRV náhledové soubory. Poté assets rozestrkej do movies a menus.

V movies správně přiřaď languagesy k jednotlivým trackům a naimportuj SON nebo STL a též nezapomeň na SPF (barevná paleta titulků). Dále naimportuj chaptery a případně je pooprav a též i přidej, pokud se ti jejich počet nepozdává (často jich bývá zbytečně málo). Rovněž je vhodné míti předposlední chapter na začátku end credits a poslední chapter na konci end credits, před místem, kde rok vzniku a kopyrighty jsou, né však dále, než 5 sekund před koncem (jinými lovy, poslední chapter nedělej kratší pěti bezkund).

V menus namaluj butóny, funkce jim přiřaď a nech jim automaticky přiřadit left up down a right. S barvičkami sobě pohraj tak, bys žádoucího překryvného efektu u všech butónů dosáhl. Jest to nevděčná mravenčí práce, tedy pozor si dej.

Neopomíjej Connections kontrolovat a taktéž First Play nezapomeň nastavit!

V případě nutnosti napiš, nebo již dříve napsané Command sequence načti a užij dle potřeby. Jest to chytrý nástroj, však programátorské dovednosti podobné programování v jazyce strojovém vyžadující. Nu což, programoval jsem v assembleru, tedy problém to pro mě není.

Projekt průběžně ukládej, název jeho souboru měň a též zálohuj. Jistota je jistota, řekla jeptiška a nasadila na svíci prezervativ. Průběžně pomocí F2 kontroluj chování menus i movies, bys žádného zprasení se nedopustil.

Jsi hotov? (Naivko!) Pak nech projekt zkompilovat, VOBy, IFOsy a BUPy vzniknou, tak jako je vídáš na DVD. Výsledek sobě přehraj (PowerDVD jeví se nejvhodnějším) a snaž se chyby odhaliti. Vyzkoušej všechny butóny ve všech menu, zda-li činí co jest po nich žádáno. Vyzkoušej Playerovo čudlíky (všechny!!!) jak v menu tak i v movies, zda-li jsou správně zakázány či zda-li činí to co mají, pokud jsou povoleny. Nakonec vysmaž na DVD±RW a ve stolním playeru ověř to samé, totiž žes DVD nezprasil.

Nakonec vysmaž na DVD±R - nezapomeň naň napsat KOPIE. Dále již jen radost z vlastního, nezpraseného entertainmentu co hrdlo ráčí užívej. Měj na paměti, že DVD±RW vypálíš třebas i 10x, než budeš natolik spokojen, že k DVD±R přikročíš!

 

Druhý kousek velkého virtuálního hovna:

 

Třetí kousek velkého virtuálního hovna:
Commandovací sequencesy
aneb přenechme práci strojům a nezatěžujme uživatele blbostma

MOV GP0,SPRM7       ; ulož číslo právě teď přehrávané kapitoly do GP0
MOV GP1,$3         ; ulož do GP1 počet tlačítek před tlačítkem CHAPTER 1 (offset)
ADD GP0,GP1        ; vypočítej číslo tlačítka (offset+přehrávaná kapitola) a ulož ho do GP0
Jump To VyberKapitolu[GP0] ; zobraz menu KAPITOLY a nastav aktivní tlačítko na právě teď přehrávanu kapitolu

Tak co, nepochopil(a) jsi o co tu jde? No přece o to, aby se zobrazilo menu s výběrem kapitol (v projektu nazvané VyberKapitolu) a byl v něm rovnou vybraný (byl aktivní, neboli svítil) butón té kapitoly, která se právě teď přehrávala a né aby byl vybraný nějaký jiný butón, jak je neblahým zvykem. Předpokladem je, že menu VyberKapitolu je jenom jedno a že v něm jsou i jiné butóny než jen pro volbu chapteru a že tyto mají nižší číslo (v tomto příkladu mohou první tři butóny sloužit třeba pro [MAIN] [SOUND] [SUBTITLES]). Pokud takové butóny v menu nejsou nebo jsou až ZA chapterovacíma butónama, pak lze druhý a třetí řádek vynechat. Pokud je menusů pro výběr kapitol víc než jedno, pak by se musela tato commandovací sequence přepracovat takto (příklad pro 3 menu á 3 jinovýznamové butóny + 5 butónů kapitol, celkem 15 kapitol):

MOV GP0,SPRM7                ; ulož číslo právě teď přehrávané kapitoly do GP0
MOV GP1,$3                 ; ulož do GP1 počet tlačítek před tlačítkem CHAPTER 1 (offset)
MOV GP2,$8                 ; ulož do GP2 počet tlačítek v jednom menu (max button number)
ADD GP0,GP1                 ; vypočítej číslo tlačítka (offset+přehrávaná kapitola) a ulož ho do GP0
Jump To VyberKapitolu1[GP0] if (GP0 <= GP2) ; zobraz menu KAPITOLY 1-5 a nastav aktivní tlačítko na právě teď přehrávanu kapitolu
SUB GP0,GP2                 ; vypočítej číslo tlačítka ve druhém menu (odečtením počtu butónů z prvního menu) a ulož ho do GP0
ADD GP0,GP1                 ; vypočítej číslo tlačítka (offset+přehrávaná kapitola-počet butónů v minulém menu) a ulož ho do GP0
Jump To VyberKapitolu2[GP0] if (GP0 <= GP2) ; zobraz menu KAPITOLY 6-10 a nastav aktivní tlačítko na právě teď přehrávanu kapitolu
SUB GP0,GP2                 ; vypočítej číslo tlačítka ve druhém menu a ulož ho do GP0
ADD GP0,GP1                 ; vypočítej číslo tlačítka a ulož ho do GP0
Jump To VyberKapitolu3[GP0]         ; zobraz menu KAPITOLY 11-15 a nastav aktivní tlačítko na právě teď přehrávanu kapitolu

V této commandovací sequenci se předpokládá, že menu VyberKapitolu1, VyberKapitolu2 a VyberKapitolu3 má stejný design co se počtu butónů týče (3 jinovýznamná tlačítka a 5 tlačítek pro výber kapitoly x až y). Trapně jednoduché, že?

Dycinky mi může jebnout, když si vyvolám menu LANGUAGES nebo SUBTITLES (nebo obojetný hybrid), zvolím jinou kombinaci zvukotitulků, pressnu PLAY a světe div se, film se začne přehrávat znovu od začátku, místo aby pokračoval tam, kde jsem ho přerušil. A přitom je až triviálně jednoduché zařídit, aby film pokračoval (resume) a pokud už náhodou nemá jak (dohrál až do konce), aby se tedy milostivě spustil od začátku:

MOV GP0,$F               ; naplň GP0 celkovým počtem kapitol (F hexa = 15 deka, kapišto?)
Jump To HlavniFilm[#1] if (GP0 = SPRM7) ; spusť film od kapitoly 1, pokud byla jako poslední přehrávána poslední kapitola
Resume                 ; pokud ale byla jako poslední přehrávána jakákoli jiná kapitola,
                    ; tak v ní pokračuj A NESER BOHA s nějakým Jump To HlavniFilm[#1] !!!

Zde se předpokládá, že poslední kapitola je natolik nezajímavá, že není nutné v jejím přehrávání pokračovat (po regulérním dojetí filmu až na konec je v SPRM7 číslo poslední kapitoly, stejně tak jako při jejím přehrávání, tedy konec filmu z toho nelze poznat). Proto by poslední kapitola měla být například jen posledních 6 sekund filmu.

S commandovacíma sequencesama lze dělat spoustu dalších věcí, ale já jsem zatím nebádal nad tím, jak je smysluplně využít.