DomůSlužbyProfilKontaktReferenční akceIlustrační foto

MYKO M. Pechač - poskytované služby

Poradenská činnost v oblasti mykologie dřevěných konstrukcí, mykologické průzkumy, určení druhů nákazy biotickými škůdci dřeva, návrhy sanace.


Rozsah poskytovaných služeb
  • Místní mykologické průzkumy dřevěných konstrukcí krovů, stropů, podlah aj.
  • Odběry a rozbory vzorků, určení druhů nákazy biotickými škůdci dřeva
  • Rozbory a určení dodaných vzorků dřevní hmoty, plodnic, mycelia
  • Vypracování mykologických posudků, včetně návrhu rozsahu nezbytné sanace
  • Doporučení vhodných fungicidních a insekticidních přípravků, odborných specializovaných realizačnních firem
  • Odborný dozor v průběhu realizace sanačních prací


MYKO M. Pechač © 2004 myko.pechac@atlas.cz